การสนทนาระหว่าง nuzing และ pcalibration

2 ข้อความจากผู้มาเยี่ยม

 1. ธุจ้า:*- ขอบพระคุณยิ่งที่ยังไม่ลืมยายจ้า ขอให้มีแด่ความสุขความโชคดีเช่นกันจ้า
 2. เนื่องในวันที่ 16 มกราคม เป็นวันครู
  ด้วยสำคัญ"ครู"คือผู้บูรณาการบนสายธารแห่งการเรียนรู้
  ทั้งท่านที่ยังมีชีวิตอยู่หรือละจากไปแล้วสู่โลกหน้า
  โปรดรับรู้ไว้เถิดว่าศิษย์นี้ยังมี "ครู" ตลอดไป
  ขอให้ครูบาอาจารย์ทุกท่านจงสุขสวัสดี ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีฯ
  ด้วยบุญบารมีและคุณความดีทั้งหมดจงเป็นเกียรติศักดิ์ให้ปรากฎแด่ท่าน
  ณ เบื้องหน้าปัจจุบันถึงตราบชั่วนิจนิรันด์เทอญ
  ธุจ้าธุจ้าธุจ้า
แสดงข้อความจากผู้มาเยือน 1 ถึง 2 ใน 2