การสนทนาระหว่าง จ๊ะเอ๋ และ สาวผู้ฮ้าย

1 ข้อความจากผู้มาเยี่ยม

  1. ก๊อกๆๆๆๆๆ คนงามเจ้าของบ้านไปไสน้อ
แสดงข้อความจากผู้มาเยือน 1 ถึง 1 ใน 1