การสนทนาระหว่าง นู๋คำหวาน และ หลานพระรถ

1 ข้อความจากผู้มาเยี่ยม

  1. สวัสดีจ้า "นู่คำหวาน" บ่ได้มายามเฮือน "เติบ" หนึ่ง
    ซำบายดีมีแฮง ม่วนกับการงานดีคือเก่าบ่น้อ...
    ยังคิดฮอดและเป็นแฮงใจให้พี่น้องเสมอนะคะ
แสดงข้อความจากผู้มาเยือน 1 ถึง 1 ใน 1