การสนทนาระหว่าง ปีใหม่ และ หลานพระรถ

4 ข้อความจากผู้มาเยี่ยม

  1. ดีจ้า สาวปีใหม่ ลมหนาวมาแล้ว รักษาสุขภาพเด้อจ้า
  2. ดีจ้า "สาวปีใหม่" ซำบายดีมีแฮงคือเก่าน้อจ้า คิดฮอดพี่น้องอยู่นะคะ
  3. ดีจ้า "สาวปีใหม่" บ่ได้มายามเฮือนเติบหนึ่งแล้ว
    ทันได้ทายาทหรือยังหนอ...คิดฮอดพี่น้องคือเก่าเด้อจ้า
  4. ในเทศกาลส่งความสุขนี้ ขอส่งความปรารถนาดีให้มีสุข สดชื่น สมหวังนะคะ
แสดงข้อความจากผู้มาเยือน 1 ถึง 4 ใน 4