การสนทนาระหว่าง ไก่น้อย และ pcalibration

1 ข้อความจากผู้มาเยี่ยม

  1. หว่าแต่อ้ายทิดคำศรี สาวไก่น้อยกะย้านได้ลงกระทู้ถามข่าวหาอยู่คือกันหล่ะ
    เงียบหายปานไปหนีจาก หืองานการคงสิยากส์คักน้อ5555
    ไปเรื่อยอยู่เด้อครับแถวซีเกตกะดาย ลูกค้าอยู่ pcs ,sw&sons
    สบายดียุเนาะหล่าไก่น้อย
แสดงข้อความจากผู้มาเยือน 1 ถึง 1 ใน 1