การสนทนาระหว่าง อ้ายเขียว และ ต่วง

1 ข้อความจากผู้มาเยี่ยม

  1. ทดสอบจ่าเขียว ส่ำบายดีน้อ 555
แสดงข้อความจากผู้มาเยือน 1 ถึง 1 ใน 1