ธีระปลัด


สัญญใจคนไกลบ้าน

Rate this Entry
เพลง สัญญาใจคนไกลบ้าน
คำร้อง/ทำนอง : ธีระปรัด

แม้น ความ... เหิน ห่าง... มา กั้น..ทาง..ใจ..
แต่ ความ..ห่วงใย.. ไม่ มี.. วัน ที่...จืด..จาง...
แม้น ว่า..ความ เหงา..มา ทำ..ให้ เรา.. อ้าง ว้าง.
แต่ ไม่..มี ทาง.. จะ พราก.. รัก จริง.. จาก..ใจ…

เมื่อ แสง..แดด ส่อง..ผ่าน ม่าน..หมอก บาง…
อ้ายต้อง. เดิน ทาง.. สู้ งาน. เพื่อ สร้าง.. ทาง ไป
ทำ งาน.. เหนื่อย นัก..บ่ได้ พัก ..จัก น้อย.. เลยใจ
ไม่ เคย ..หวั่น ไหว... เมื่อ เห็น.. แสง สี.. นี..ออน..

ตะ วัน...... ลับ ฟ้า...น้ำ ตา..อ้าย แทบ..ริน ไหล..
นก น้อย หา กิน.บิน ไกล..ยัง ได้ หวน คืน..รัง..นอน..
แต่ ว่า...พี่ ชาย.. สู้ งาน.. หา เงิน.. แรม รอน
จะได้.กลับ คืน.สู่คอน. เมือ นอน..บ้าน เรา.เมื่อใด…..

แม้นท้อง. ฟ้า ปิด.. บ่ ผิด..สัญ ญา..
เมฆ หมอก..บัง ตา ไม่....ใด้ มา.. บด บัง.....ใจ.....
จะ กลับ ...บ้าน เรา.. วัน ที่..ฟ้า เปิด.. สด ใส..
ร่วม สร้าง..ทาง ใจ..สู่..จุดหมาย.. ที่.เรา..รอ.คอย....
แท็ก: ไม่มี แก้ไข Tags คำค้นหา
Categories
Uncategorized

Comments