Blog online


ตัวอย่างการใส่ tags หรือ ป้ายบอกทาง

Rate this Entry
แท็ก Tags คำค้นหา หรือป้ายบอกทาง โอ้ยซิเอิ่นหยังดีละ

เอาเป็นว่าเรียก ป้ายบอกทาง เนาะครับ มีประโยชน์อะไรไหม สำคัญไหม
ก็มีทั้งประโยชน์ และความสำคัญในตัวอยู่แล้วครับ เพราะถ้าหากเราใส่ ป้ายบอกทาง
ในหัวข้อที่เราตั้ง เกี่ยวกับเรื่องที่เราเขียน คนที่เข้ามาค้นหาข้อมูลสามารถที่จะคลิกที่คำ
ที่เขาต้องการค้นหา ระบบก็จะเชื่อมโยงไปยัังหัวข้อ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องใกล้เคียง
กระชับ ตรงใจที่สุด ว่างั้น

ประโยชน์ที่ได้รับ เราไม่ต้องไปใช้ระบบค้นหาของระบบหลัก ซึ่งส่งผลให้ระบบทำงานหนัก
นี้คือประโยชน์ของ tags ป้ายบอกทางที่กล่าวข้างต้น


หากมีหลายคำก็ใส่เครื่องหมายลูกน้ำ , คั่น
Categories
Uncategorized

Comments

  1. สัญลักษณ์ของ sompoi
    อิหย๋างว้า ที่จริงเข้าใจว่า บ่อยากให้ไผ๋ค้นหาเพ้อซั่นเด้พ่อผู้ใหญ่ บาดได่แท้มันเฮ็ดให้ระบบทำงานหนักติคร่า ..เหอๆๆ..เข้าใจผิดเป็นอย่างสูง คร่าๆๆ รับทราบๆ บาดนิจร้า...
  2. สัญลักษณ์ของ ไก่น้อย
    ฮ่าๆๆ โอยยอันย้อยใส่แท็กนิหละ ลังเทื่อคิดบ่ออกว่าสืใส่จั่งได่ดี ลังเทื่อผิดกะแก้เอาโลดเด้อพ่อไหย่ สิพยายามยุจ้า 555+