khonsurin


เพลงหัวอกมะเทิ่ง จากเรื่องราวของพระยาน้อยชมตลาด ในราชาธิราช

Rate this Entry
เพลงหัวอกมะเทิ่ง
จากเรื่องราวของพระยาน้อยชมตลาด ในราชาธิราช

[wma]http://www.file2go.com/mrun.php?me=11164s2[/wma]

หัวอกมะเทิ่ง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ


จากเรื่องราชาธิราช สู่เรื่องราวของพญาน้อยชมตลาด

อันเป็นที่มาของเพลง หัวอกมะเทิ่งเรื่องราวของพระเจ้าแผ่นดินมอญที่เก่งมาก เดิมชื่อพระยาน้อย เมื่อเป็นกษัตริย์ก็สามารถสู้กับพม่าได้ดี
ครองกรุงหงสาวดี มีนิสัยเสียอย่างเดียวคือ ผิดศิลกาเมอย่างแรง

ภาพพระยาน้อยชมตลาด
นิยายยุค พ.ศ 2480 พระยาน้อยชมตลาด วาดปก จำนงค์ เล่ม 5
พระยาน้อยเดินตลาด


ไปเที่ยวเดินตลาดเห็นเมียชาวบ้านขายแป้งน้ำมันสวย
ก็เอามาทำเมียซะ แล้วจัดการฆ่าผัวทิ้งมะเทิ่ง กับ เม้ยมะนิก

ทั้งคู่ขายของอยู่ในตลาด ที่เมืองตะเกิง
วันหนึ่ง พระยาน้อยเดินไปชมตลาด แล้วไปเจอ แม่เม้ยมะนิก ขายแป้งน้ำมัน และติดใจความงามของเม้ยมะนิก จึงแย่งชิง มาเป็นสนมเอก

ทำเอามะเทิ่งผู้เป็นสามีโกรธมากลุกขึ้นมาโวยวายยกใหญ่


จนมีสำนวนไทยว่า เอะอะมะเทิ่ง


ดังมีเพลงที่ร้องกันในการแสดงละครตอนพระยาน้อยชมตลาด

มาจะกล่าวถึงมอญใหม่ ตกมาอยู่เมืองไทยนานหนักหนา

ตัวของมอญชื่อมะเทิ่ง เมียชื่อเม้ยเจิงงามโสภา

รุ่งแจ้งแสงทอง พระอาทิตย์สอดส่องขึ้นขอบฟ้า
ร้องเรียกแม่เม้ยมังคยา สายแล้วหล่อนจ๋าไปขายแป้งน้ำมัน

ฝ่ายแม่เม้ยนารี พอได้ยินสามีร้องเรียกหา
จัดแจงแป้งน้ำมันมิทันช้า รีบออกไปหาสามี

ผัวหาบเมียกระเดียด ก็มิได้รังเกียจทั้งสองศรี
ตะวันก็สายบ่ายเต็มที รีบจรลีทั้งสองรา

มะเทิ่งเดินนำหน้า เม้ยมังคยาเดินตามหลัง
ออกจากเคหา..............


........... ขอหมากให้พี่กินซักคำ

เม้ยเมียว่าเบื่อจะตาย หมากพลูที่ไหนล่ะพ่องามขำ ….

Updated 27-11-2010 at 02:12 by khonsurin

Categories
Uncategorized

Comments