เต็มใจให้เธอ - ค น ธ ร ร ม ด า


นางงามไหมขอนแก่นประจำปี 2553

Rate this Entry
นางงามไหมขอนแก่นประจำปี 2553

รางวัลผู้ชนะการประกวดนางงามไหมขอนแก่นประจำปี 2553
ชนะเลิศจะได้รับเงินสด 70,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ สายสะพายและมงกุฎ
รองนางงามไหมขอนแก่น อันอันดับที่ 1 รับรางเงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
รองนางงามไหมขอนแก่น อันดับที่ 2 รับรางวัลเงินสด 40,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
ขวัญใจประชาชน รางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกี่ยรติยศและสายสะพาย
ขวัญใจสื่อมวลชน รางวัลเงินสดรางวัลละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
สำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางงามไหมทางกองประกวดจะมอบเงินสดให้ 50,000 บาทส่วนที่เหลือ 20,000 บาทจะมอบให้ก็ต่อเมื่อมาอำลาตำแหน่ง
ส่วนรางวัลอื่นๆ จะมอบให้ทั้งหมดทันที

Comments

 1. สัญลักษณ์ของ เต็มใจให้เธอ

 2. สัญลักษณ์ของ เต็มใจให้เธอ
  นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนางสุวรรณี ตรีวัฒน์สุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานมอบรางวัลพร้อมสายสะพายให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2553 ในงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2553 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2553และมีการประกวดนางงามไหมขอนแก่นในคืนวันที่ 3 ธ.ค. ที่เวทีกลางงานเทศกาลไหม เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2552 ทำหน้าที่เป็น ทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดขอนแก่นทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งปีนี้ผู้ที่คว้ามงกุฏนางงามไหมขอนแก่นประจำปี 2553เป็นสาวงามจากกรุงเทพมหานคร คือนางสาว เกศโมฬี โรจนประดิษฐ์ ได้รับรางวัลเงินสด 70,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ สายสะพายและมงกุฎ เครื่องใช้ไฟฟ้าจากซัมซุง
  รองนางงามไหมขอนแก่น อันอันดับที่ 1 นางสาวธิชาพร สุวรรณประดับ รับรางเงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
  รองนางงามไหมขอนแก่น อันดับที่ 2 นางสาวซาราห์ สายสกุลเศรษฐ รับรางวัลเงินสด 40,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
  รางวัลขวัญใจประชาชน นางสาวสุวิมล อิทธิธนากร รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
  และรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน นางสาวลักขณา แสงจันทร์ รับรางวัลเงินสดรางวัลละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย

  ข้อมูลจาก : ชยุต อนุสุริยา ส.ปชส.ขอนแก่น