khonsurin


สายลมร้าว

Rate this Entry

สายลมร้าว
[wma]http://www.file2go.com/mrun.php?me=1297s3[/wma]
สายลมร้าว
สายลมเอย สายลมร้าว
สายลมราว ร้าวใจสาว
สายลมร้าว พาใจราว
กรีดใจสาว ขมฤทัย


พราวฟ้าพร่าง พราวฟ้าหม่น
พราวรักคน พราวรักกลาย
พราวร้าวร่ำ พราวร้าวร้าย
รักมลาย พราวร้าวลวงคนช้ำเอย คนช้ำหนาว
คนช้ำเผ่า แผ่วร้าวล่วง
ความร้ายกาจ จากคำลวง
คนช้ำทรวง ห่วงรักลอย


สายลมเอย สายลมร้าว
สายลมราว พาเคลื่อนคล้อย
สายลมร้าว พัดใจลอย
สายลมคล้อย ลอยลมลวง

Updated 28-12-2010 at 09:45 by khonsurin

Categories
Uncategorized

Comments

 1. สัญลักษณ์ของ khonsurin
  หนาวเยือกเย็นหนาว ราวราวร้าวโรย
  หนาวเยือกเย็นโดย หนาวรักหนักชีวา
  รอยร้าวราวร้าย รักราโรยห่วงหา
  ร้อยราวลา ร้อยราวหาลมรักลวง


  หนาวสะท้าน หนาวสะเทือนร้าว
  หัวใจร้าวราว รานร้าวร้อยห่วง
  รักโรยลาโรย รักร้าวลมลวง
  ราวร้าวโหมทรวง ร้าวลวงลมโรย  ปากบอกว่ารัก แต่ใจกับร้าง
  ใจเอ๋ยทิ้งขว้าง ใจนางร้าวระโหย
  จะไม่รักใคร ให้ใจโรย
  ดังแส้โบย เพราะรักลวง