บ้านเป็นสุข


กลิ่นรวงทอง

Rate this Entry
กลิ่นรวงทอง
น้าแอ๊ด บาว กีต้าขาวีนแอนขาเดฟ

ท่ามกลางแดดแผดเปลวร้อนผ่าวดังไฟ
กลางผืนดินนาไร่ ใต้ฟ้ากว้างไกลสุดตา
ใครหนอทนกรำงานกลางนา ไล่ความดุ่มกุมไถฟันฝ่า
คราดนาล้าเมื่อยระบม
รุ่งจนค่ำ ปักดำชุ่มฉ่ำเหงื่อนอง แปลงผืนนางามผ่อง
เป็นทุ่งรวงทองน่าชม ยามหนาวยืนฝืนสู้แรงลม
จับเคียวเกี่ยวข้าวมัดก้อนกลม ระดมแรงนวดสุดใจ
จากแรงเป็นรวงเหลืองงามจนขาว
เป็นข้าวหอมกรุ่น น้ำแรง เนื่องหนุนนั้นมากเพียงไหน
รสข้าวละมุนหวานอุ่นละไม ด้วยหยาดเหงื่อใคร
หวานเอ๋ยน้ำใจของหมู่ชาวนา
อย่าดูถูกชาวนาเห็นว่าอับเฉา มือถือเคียวชันเข่า
เกี่ยวข้าวเลี้ยงเราผ่านมา ความหวังเอยของเราชาวนา
สักวันหนึ่งเมฆร้ายเคลื่อนคลา ชาวนาสุขสันต์รื่นรมย์
[4SHARED]http://www.google.co.th/embed/77374092/1a82566e[/4SHARED]
แท็ก: ไม่มี แก้ไข Tags คำค้นหา
Categories
สถานีแจ่มใส

Comments