View RSS Feed

สาวชัยภูมิ ลูกพ่อขุน


คิดถึง

Rate this Entry
คิดถึงคนนั้นใครคนหนึ่ง
คนซึ่งไม่รู้จักในถ้อยคำรัก
แม้ความห่วง หวง คิดถึง ไม่รู้จัก
เป็นคนรักที่ไร้ซึ่งหัวใจ
...คิดถึงเธอรู้ไหมคิดถึงนัก
วานเพลงรักบอกแจ้งแถลงไข
แม้นไม่รักก็บอกมาอย่าอาลัย
บอกหัวใจโง่ๆให้้แจ้้งที


เวลาความรักมันสั้นนัก
พอรักปักหัวใจแล้วไกลหนี
แม้ไม่รักเอ่ยคำลาก็ยังดี
หากแม้นมีไมตรีีให้แก่กันคิดถึงใครคนนั้นที่ฉันรัก
คิดถึงแม้ยามหลับก็ยังฝัน
คิดถึงทั้งๆรู้คงไม่มีวัน
เพราะรัักนั้นฉันรักเธอฝ่ายเดียว

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=oi-wlLhBlXw

Updated 27-07-2011 at 18:08 by สาวชัยภูมิ ลูกพ่อขุน

แท็ก: ไม่มี แก้ไข Tags คำค้นหา
Categories
Uncategorized

Comments