แค่ผู้หญิงธรรมดาที่นางฟ้าอยากจะเป็น


ธรรมสวัสดีพี่น้องบ้านมหา

Rate this Entry


รุ่งเช้า ตะวันฉาย คลายสงัด
รีบสลัด สิ่งงุนงวย ช่วยสว่าง
เปิดอรุณ ใจใส ให้เบิกบาน
สุขสำราญ ด้วยธรรมเถิด เกิดปัญญา

/////////////////////////////

เรียบเรียง เรียงร้อย ถ้อยความคิด
ถูกผิด ลองมาแล้ว เร่งแก้ไข
รู้ทันแล้ว จักไม่ยอม ทำเข็ญใจ
รักษาตน ให้พ้นภัย เถิดคนดีเช้าวันเสาร์ตื่นมาเล่าความรู้สึก
ให้นั่งนึกน้อมพินิจคิดอ่านเขียน
ถึงข้อธรรมที่ท่านให้ทำความเพียร
ตั้งใจเรียนด้วยใจมั่นสะสมดี

มีสติเป็นฐานอย่าประมาท
หากพลั้งพลาดรีบลุกขึ้นแก้ไข
สิ่งมัวหมองอย่าเก็บมาใส่ในใจ
รักษาจิตให้ผ่องใสสะอาดงาม....ชุดทำงาน วันสมาทาน ศีลอุโบสถ
น้อมหยิบยก คุณพระรัตนตรัย ไว้เหนือหัว
มีโอกาส ควรรีบฉวย อย่าหวั่นกลัว
ไม่เมามัว ชั่วหรือดี ที่ตัวทำ

บางครั้งใส่ สีเขียว เหลียวมองเสื้อ
ไม่พูดพร่ำ ให้ละเ-่ย แค่สีผ้า
ขอเพียงใจ มีศีลครอง สะอาดตา
โอ้ล่ะหนา พาใจชื่น รื่นฤดี....

ธรรมสวัสดีค่ะไทพี่น้องบ้านมหา
แท็ก: ไม่มี แก้ไข Tags คำค้นหา
Categories
Uncategorized

Comments

  1. สัญลักษณ์ของ sompoi
    อั่นลูกชายน้อยนั่นแม๋ะ มาเป็นตาซังแท่ะเพิ่น อิอิอิ
  2. สัญลักษณ์ของ สาวบ้านแต้
    สาธุอนุโมทนาบุญนำด้วยคนจ้า