แค่ผู้หญิงธรรมดาที่นางฟ้าอยากจะเป็น


ปีเก่าเล่าใหม่

Rate this Entry

ฮ่ะฮ่าฮ่า มาส่งท้าย ปีห้าห้า
จะเลิกบ้า ไม่มัวหมอง จิตผ่องใส
ลดละเลิก กิเลสหนา ทิ้งมันไป
ฝึกฝืนใจ อย่าให้มัน ขย้ำเราพร้อมใคร่ครวญ พินิจธรรม นำมาใช้
ฝึกหัดใจ ให้เข้มแข็ง ตามท่านสอน
ปีใหม่นี้ ตั้งใจมอบ ธรรมอวยพร
ให้พี่น้อง เจริญธรรม ฉ่ำชีวีคุณความดี จงน้อมนำ ทางท่านเถิด
หนทางเปิด สุขสมหวัง ดั่งใจหมาย
สุขทางโลก เจริญธรรม แสนสบาย
สู่จุดหมาย อันสูงสุด พระนิพพาน

แท็ก: ไม่มี แก้ไข Tags คำค้นหา
Categories
Uncategorized

Comments