View RSS Feed

tenko


ปีนี้..ไซ่ อายุใหม่..มีไผไซ่มันคุ้มหรือออ(หันลิ้น)ยัง

Rate this Entry
สวัสดีปีใหม่ครับอ้ายน้องซาวบ้านมหาฯสู่ผู่สู่คน โดยสะเพาะ อ้ายพล พญาแล และเขยตระการครับ อาจล่าช้าไปจั๊กหน๊อย เพราะติดขัดหลายอย่างหลายแนว หาบ่อนเคิกบ่ทันได่ เพิ่งสิเข่าฮ่องเข่าฮอย... มื่อนี่ไปจนฮอดปลายปีสิสิงสถิตที่ เจียงใหม่จ๊าว ท่านใด๋มาแอ่วเชียงใหม่แวะมาคุยได้เด้อ....สิพาเลาะ บ้านเมืองเขา งามคั๊ก เสียอย่างเดียวรถหลายโพด น้องๆกรุงเทพฯ ค่าโดยสารแพง แต่เอ้อไคแหน่ค่ากินถืก จากโรงแรมที่พักไปอ๊อฟฟิตกิโลกว่าๆค่ารถ 30 พะนะ ไป-กลับ 60 เดือนนึง 1440 กินข้าวปั๊มฮ้างกะอ้ายพลกะได่หลายเติบอยู่เด๊ะ(วะฮะฮะ) ที่สำคัญใกล้ๆส่ำนั่นบ่แมนสิฮอดง่ายเด้ รถติดขะหนาด...หย่างเอาดีกว่าเนาะ(แม่นบ่)ส่ำนี่หล่ะซำบายดีสู่ผู่สู่คนคะรับเอ้อ
แท็ก: ไม่มี แก้ไข Tags คำค้นหา
Categories
Uncategorized

Comments