View RSS Feed

แค่ผู้หญิงธรรมดาที่นางฟ้าอยากจะเป็น


ชุดทำงาน ชุดเฝ้าบ้าน ชุดไปวัด

Rate this Entry
ชุดทำงาน วันสมาทาน ศีลอุโบสถ
น้อมหยิบยก คุณพระรัตนตรัย ไว้เหนือหัว
มีโอกาส ควรรีบฉวย อย่าหวั่นกลัว
ไม่เมามัว ชั่วหรือดี ที่ตัวทำ
บางครั้งใส่ สีเขียว เหลียวมองเสื้อ
ไม่พูดพร่ำ ให้ละเหี่ย แค่สีผ้า
ขอเพียงใจ มีศีลครอง สะอาดตา
โอ้ล่ะหนา พาใจชื่น รื่นฤดี....ชุดนี้หนอใส่ที่วัดวันจัดหนัก
ให้คึกคักสู้ศึกใจมิให้หยาม
กิเลสหนามาห้ำหั่นมีเกราะบัง
ให้ยับยั้งตั้งใจตรงถูกทางเดินส่วนชุดนี้ใส่เพลิดเพลินเดินที่บ้าน
มองสังขารพิจารณาตามเหมาะสม
วันเวลาล่วงเลยแป๊บอย่าหลงลม
รอขื่นขมก่อนหรือไรค่อยอยากทำ

แท็ก: ไม่มี แก้ไข Tags คำค้นหา
Categories
Uncategorized

Comments