khonsurin


เหนือคำสาบาน สายัณห์ สัญญา

Rate this Entry

เหนือคำสาบาน สายัณห์ สัญญามีประโยชน์อะไรกับคำสาบาน
คนที่เคยรักกันนานกับขื่นขม
ปล่อยให้น้องหัวใจแทบระบม
รักความขมขื่นใจจากใจชาย


เหนื่อย ล้า และผิดหวัง
มานั่งคิดหวนไห้ใจสลาย
คำว่ารักไม่มีประโยชน์จากพี่ชาย
สาบานไว้ก็สลายกลับคือคำเหนือคำสาบาน สายัณห์ สัญญา


[wma]http://www.file2go.com/mrun.php?me=10831s1[/wma]Comments

 1. สัญลักษณ์ของ หนุ่มน้อย
  เพลง เหนือคำสาบาน

  ศิลปิน สายัณห์ สัญญา


  ....ประโยชน์อะไร
  ในคำสัญญา
  ที่เผยวาจาว่า
  จะรักมั่นต่อกันเรื่อยไป
  คำ สัญญาจะแน่แค่ไหน
  หากว่าในหัวใจ
  ของคนไม่จริงต่อกัน
  ..ประโยชน์อะไรในคำสาบาน
  ที่หลงซมซานเที่ยวไปกรานกราบ
  ให้ลงโทษทัณฑ์
  ความ รักคนที่จะสุขสันต์
  ต่อเมื่อใจเรานั้น
  มั่นคงต่อกันเรื่อยไป
  ..หลาย คู่ เป็นตัวอย่าง
  ความรักอับปาง
  ทั้งที่สาบานกันไว้
  อยู่กัน ยังไม่ทันเท่าไร
  ต้องมาแยกทางร้างไป
  ทำให้ชีวิตตรอมตรม
  ..เมื่อพี่มีใจมั่นคงรักเธอ
  เฝ้าหวังปรนเปรอรักเธอจนชั่ว
  ตราบวันสิ้นลม
  ความ รักเราหรือจะขื่นขม
  ไม่ต้องยกมือพนม
  สาบานให้เสียเวลา

  ...หลาย คู่ เป็นตัวอย่าง
  ความรักอับปาง
  ทั้งที่สาบานกันไว้
  อยู่กัน ยังไม่ทันเท่าไร
  ต้องมาแยกทางร้างไป
  ทำให้ชีวิตตรอมตรม
  ..เมื่อพี่มีใจมั่นคงรักเธอ
  เฝ้าหวังปรนเปรอรักเธอจนชั่ว
  ตราบวันสิ้นลม
  ความ รักเราหรือจะขื่นขม
  ไม่ต้องยกมือพนม
  สาบานให้เสียเวลา...