khonsurin


ขงจื้อ ชายค่อม ไม้สอยจักจั่น

Rate this Entry
ขงจื้อ ชายค่อม ไม้สอยจักจั่นชายค่อมใช้ไม้สอยจักจั่น

“ความแน่วแน่เป็นหนึ่งเดียวของเขา จิตใจไม่แบ่งแยกและจดจ่อ"


ระหว่างทางที่ขงจื่อกำลังเดินทางไปยังแคว้นฉู่ ขณะเดินทางผ่านป่าแห่งหนึ่ง ก็เห็นชายค่อมใช้ไม้ทายางเหนียวสอยจับจักจั่นได้อย่างง่ายดาย ราวกับใช้มือจับ


เมื่อเห็นเช่นนั้น
ขงจื่อมองดูพลางเอ่ยถามว่า

“ยอดเยี่ยมยิ่ง ท่านมีวิธีอย่างไรหรือ?”

“ข้าย่อมมีวิธี ช่วงห้า-หกเดือนแรกข้าฝึกดุลลูกหิน

โดยวางลูกหินสองลูกซ้อนกันบนปลายไม้ หากลูกหินนั้นไม่ร่วงตกลงมา ข้าย่อมพลาดจักจั่นเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น

เมื่อข้าเพิ่มลูกหินเป็นสามลูก และหากมันไม่ตกลงมาเลย ข้าย่อมพลาดจักจั่นเพียงหนึ่งในสิบตัว

เมื่อเพิ่มลูกหินเป็นห้าลูกโดยที่ไม่ตกลงมา ข้าย่อมสามารถจับจักจั่นได้ราวกับจับด้วยมือเปล่า

ระหว่างนั้น ข้าทรงตัวนิ่งและมั่นคงดั่งต้นไม้ใหญ่ แขนที่ถือไม้สอยนิ่งราวกิ่งไม้แห้ง ไม่ว่าผืนฟ้าและแผ่นดินจะกว้างใหญ่ไพศาลเพียงใด

แม้สรรพสิ่งมีมากมายนับไม่ถ้วน ก็ไม่อาจเบี่ยงเบนจิตใจข้าไปจากปีกจักจั่น ไม่ส่ายไหว ไม่โงนเงน

ไม่ปล่อยให้สิ่งใดเข้ามาแทนที่ปีกจักจั่น

ดังนั้น ข้าจึงประสบความสำเร็จ”


ขงจื่อหันมาหาเหล่าศิษย์พลางกล่าวว่า “ความแน่วแน่เป็นหนึ่งเดียวของเขา จิตใจไม่แบ่งแยกและจดจ่อ นี่คือวิถีทางของชายค่อมผู้นี้”

แปลเรียบเรียงตัดตอนจากหนังสือจวงจื่อ(庄子)
เอเอสทีวีผุ้จัดการ

Updated 06-10-2013 at 04:32 by khonsurin

Categories
Uncategorized

Comments