khonsurin


คอย- นิตยา บุญสูงเนิน

Rate this Entry


คอย- นิตยา บุญสูงเนินที่สุดความไพเราะค่ะ
คอย- นิตยา บุญสูงเนิน


[wma]http://www.file2go.com/mrun.php?me=10843s1[/wma]
Comments

 1. สัญลักษณ์ของ หนุ่มน้อย
  ป่านนี้ดวงใจ คงทุกข์โศกซม
  เฝ้าระทม ซบหมอนสะอื้น
  กล้ำกลืน สุดทรมาน

  ป่านนี้คงร่ำ แต่น้ำตานอง
  ป่านนี้คงมอง จะคอยพบพาน
  ป่านนี้ซมซาน แทบจะขาดใจ

  แต่นี้คงคอย นานแสนจะนาน
  เหตุเพราะมาร มาขวางกางกั้น
  จากกัน เป็นรอยอาลัย

  แต่นี้คงเพียง แต่หวังรอคอย
  แต่นี้เป็นรอย ติดตรึงหัวใจ
  เหมือนตกอยู่ใน อเวจี

  โอ้ดวงใจเอ๋ย เคยชื่นฉ่ำ
  ลิขิตขีดนำ เพียงนี้
  ซากรักเตือนใจ จวบจนชีวัน
  ไม่ขอลืมกัน จวบจนชีวี
  ฝากเพียงคำนี้ ไปตามสายลม

  ป่านนี้ดวงใจ คอยเหมือนรอคอย
  จะฝังรอย จารึกไว้มั่น
  ไม่มีวันแปร ยอมตรม
  ชาตินี้มีกรรม กั้นรักเราไกล
  จะขอครองใจ ให้เพียงชู้ชม
  จะสุดระทม จะขอรอคอย
  (ดนตรี)
  โอ้ดวงใจเอ๋ย เคยชื่นฉ่ำ
  ลิขิตขีดนำ เพียงนี้
  ซากรักเตือนใจ จวบจนชีวัน
  ไม่ขอลืมกัน จวบจนชีวี
  ฝากเพียงคำนี้ ไปตามสายลม

  ป่านนี้ดวงใจ คอยเหมือนน้องคอย
  จะฝังรอย จารึกไว้มั่น
  ไม่มีวันแปร ยอมตรม
  ชาตินี้มีกรรม กั้นรักเราไกล
  จะขอครองใจ ให้เพียงชู้ชม
  จะสุดระทม จะขอรอคอย..