khonsurin

จากเพลง ท่าฉลอม

Rate this Entry
จากเพลง ท่าฉลอมเคยฟังเพลง ท่าฉลอมกับมหาชัย จะคิดทำไมว่าไกล…..

คิดถึงเพลงท่าฉลอมของครูชาลี อินทรวิจิตร


ท่าฉลอม ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ตรงข้ามกับวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) และเป็นที่หยุดรถ ของทางรถไฟสายแม่กลอง


เพลง ท่าฉลอม


[wma]http://www.file2go.com/mrun.php?me=10953s1[/wma]***************************

ทางรถไฟสายแม่กลอง


เราเองคิดว่า ทางรถไฟสายแม่กลองคงไม่มีอีกแล้ว เพราะเส้นทางสะดวกมากแต่แล้ว เราก็พบว่า มีทางรถไฟสายนี้อยู่ค่ะ ทางรถไฟที่เก่าแก่สายหนึ่งทีเดียว
และ ทำให้นึกถึงเพลงท่าฉลอม ที่ครูชาลี อินทรวิจิตร แต่ขึ้นอย่างมากมายเลยนะคะ


อีกเพลงหนึ่งคือ ลาสาวแม่กลอง ที่คุณพนม นพพร ร้อง โอ้ยคิดถึงสองเพลงนี่ใจจะขาดเลยมาดูประวัติทางรถไฟสายแม่กลองที่ไปค้นมาได้นะคะลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=WdKZiAkyRtg

ตลาดร่มหุบ ตลาดเสี่ยงตาย สถานีรถไฟแม่กลอง


ทางรถไฟสายแม่กลอง เป็นทางรถไฟที่เดินรถจากฝั่งธนบุรี ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สิ้นสุดที่จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่ พ.ศ. 2444 และ พ.ศ. 2448 เป็นระยะทาง 66.9 กิโลเมตร อยู่ในการดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยเส้นทาง 2 ช่วงจาก สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ถึงสถานีรถไฟมหาชัย ระยะทาง 31.2 กิโลเมตร และจากสถานีรถไฟบ้านแหลม ถึงสถานีรถไฟแม่กลอง ระยะทาง 33.57 กิโลเมตร

โดยระหว่างสถานีมหาชัยกับสถานีบ้านแหลม จะไม่มีเส้นทางเชื่อมถึงกัน ผู้โดยสารจะต้องลงจากขบวนรถ และเดินเท้าไปขึ้นเรือข้ามฟากข้ามแม่น้ำท่าจีน เพื่อไปต่อรถไฟอีกขบวนหนึ่ง


พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินประทับรถไฟพระที่นั่ง ผ่านทางรถไฟสายนี้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) เพื่อทรงทำพิธีเปิดถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร


เดิมรถไฟสายนี้เดินรถโดยบริษัทเอกชน คือ บริษัท รถไฟท่าจีน ทุนจำกัด (บริษัทท่าจีนเรวเวกัมปนีลิมิเต็ตทุนจำกัด) ได้รับสัมปทานเดินรถตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2444 จากสถานีรถไฟปากคลองสาน ถึงสถานีรถไฟมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร ระยะเวลา 40 ปี ถึง พ.ศ. 2484 ระยะทางทั้งสิ้น 33.1 กิโลเมตร


พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะนั้นทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดเส้นทางปากคลองสาน-มหาชัย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ร.ศ. 123 (พ.ศ. 2447) และเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ร.ศ. 123 (พ.ศ. 2448)


ต่อมาในปี พ.ศ. 2448 บริษัท แม่กลอง ทุนจำกัด ได้รับสัมปทานเดินรถช่วงที่สอง จากสถานีรถไฟบ้านแหลมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีรถไฟมหาชัย ถึงสถานีรถไฟแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เริ่มเดินรถตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2448 ระยะเวลา 40 ปี ถึง พ.ศ. 2488 ระยะทางทั้งสิ้น 33.8 กิโลเมตร


ทางรถไฟสายแม่กลองนี้ ไม่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับรถไฟสายอื่น ทำให้การขนส่งขบวนรถเพื่อซ่อมบำรุง ต้องบรรทุกขบวนรถจากสถานีซ่อมบำรุงทีสถานีรถไฟบางกอกน้อย หรือสถานีรถไฟมักกะสันขึ้นแพขนานยนต์


ต่อมาบริษัทรถไฟท่าจีน และบริษัทแม่กลอง ได้รับพระบรมราชานุญาตให้รวมเป็นบริษัทเดียวกัน ใช้ชื่อว่า บริษัทแม่กลอง ทุนจำกัด และเดินรถจนกระทั่งหมดสัมปทานในปี พ.ศ. 2488 จึงได้ขายกิจการให้กับกรมรถไฟ ภายใต้องค์กรรถไฟสายแม่กลอง เปลี่ยนสถานะเป็น สำนักงานรถไฟสายแม่กลอง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 และรวมเข้ากับการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498


ปัจจุบันเส้นทางช่วงสถานีรถไฟปากคลองสาน ถึงสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ไม่มีการเดินรถมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 โดยยังคงรางรถไฟไว้ แต่ราดยางมะตอยทับไว้
.................................................


Submit "จากเพลง ท่าฉลอม" to แชร์ไปที่ Facebook Submit "จากเพลง ท่าฉลอม" to แชร์ไปที่ Twitter Submit "จากเพลง ท่าฉลอม" to แชร์ไปที่ Printerest

Updated 28-09-2010 at 05:50 by khonsurin

Categories
Uncategorized

Comments

  1. สัญลักษณ์ของ คนห้วยค้อ เมืองพล
    ไกลแค่ไหนไม่สำคัญ....
    สำคัญที่ใจฉัน ใจเธอ....

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL: