ลูกสาวพ่อแล

...ชีวิต...ลิขิตเอง...

Rate this Entry
!!ครึ่งชีวิตลิขิตด้วยกรรมเก่า
อีกครึ่งเราลิขิตได้ให้เป็นผล
เหมือนเหนื่อยล้าแรมรอนอ่อนกมล
ต้องทุกข์ทนบนหนทางที่ย่างไป
.....................................
จะหยุดพักหรือก้าวต่อก็แล้วแต่
ก็สุดแท้จะก้าวย่างไปทางไหน
ครึ่งชีวิตที่เหลือคือกำไร
จงก้าวไปจงลิขิต..ชีวิตเรา!!


:l-:l-:l-

Submit "...ชีวิต...ลิขิตเอง..." to แชร์ไปที่ Facebook Submit "...ชีวิต...ลิขิตเอง..." to แชร์ไปที่ Twitter Submit "...ชีวิต...ลิขิตเอง..." to แชร์ไปที่ Printerest

Updated 20-10-2010 at 19:42 by ลูกสาวพ่อแล

แท็ก: ไม่มี แก้ไข Tags คำค้นหา
Categories
Uncategorized

Comments

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL: