หนุ่มน้อย

วอนหมู่เฮาชาวอิสาน

Rate this Entry
...พี่น้องเอ่ย.....เก้าสิแล้งสิบสิแล้ง..ให้แล้งไฮ่นาสวน.. .....ส่วนจิตใจซาวอีสาน..อย่าสะมีวันแล้ง...
...ให้ฮักแพงจ่อจื้น..เครื่อเดิมอย่าหลุดหล่า...
..ให้กรุณาพี่น้อง..ปกป้องยู้ซ่อยกัน.....
...อย่าได้หมางเมินฮ้าย..อีสานคำน้ำขอดแอ่ง.......ขอดแต่อู๋แอ่งน้ำ..ใจนั้นอย่าขอดนำ....
เผิ่นว่า...เชื้อชาติอ้อย..มันไม่ห่อนลืมหวาน...
...คนอีสานคันลืมคลอง..สิซ่ำหนองบ่มีน้ำ...
...จิตใจงาม..นับมื้อเศร้า..หัวใจเบานับมื้อหล่า...
...คำผญาจื่อบ่ได้..เอาวางไว้บ่สะออน...
...เมืองอีสานนับมื้อฮ้อน..ปู่ย่าในดวงจิด....
...ฮีตฝรั่ง...จั่งแม่นพากันฮิต..ลืมฮีตเจ้าของด้วย.. ..ตกคราวซวย..ย้านแต่เมืองอีสานล่ม..บ่สมคำเขาย้อง..บ่สมครองเฒ่าแก่...
.....เบิ่งกัน พ่อแม่..จิตใจเฮาอย่าสู่สั้น...มาแปงปั้น..ซอยกันเด้อ...พี่น้องเอ่ย...

(ขอขอบคุณ คุณพงษ์วัชระ igetweb.com)


คนเฮานี้ ต้องเผิ่งอาศัยกัน
คือดังปลาอาศัยน้ำ น้ำกะเผิ่งวังปลา
ปลาอาศัยวังเวิน จึ่งล่องลอยนาน้ำ
ทามอาศัยห้วย งัวควายอาศัยแอก
ตาแฮกอาศัยไก่ต้ม จึงโดนตุ้มจากคอน
คือดังคอนอาศัยไม้ นกใส่อาศัยโกน
คนกะอาศัยคน เผิ่งกันโดยด้าม
คามอาศัยหม้อ หมอมออาศัยส่อง
ฆ้องอาศัยไม้ฆ้อน ตีต้องจึงค่อยดัง

Submit "วอนหมู่เฮาชาวอิสาน" to แชร์ไปที่ Facebook Submit "วอนหมู่เฮาชาวอิสาน" to แชร์ไปที่ Twitter Submit "วอนหมู่เฮาชาวอิสาน" to แชร์ไปที่ Printerest

Updated 05-11-2010 at 08:29 by หนุ่มน้อย

Categories
Uncategorized

Comments

 1. สัญลักษณ์ของ หนุ่มน้อย
  ใจประสงค์สร้างกลางดงกะว่าถ่ง ใจขี้คร้านกลางบ้านกะว่าดง

  ใจบ่อโสดาด้วยเว้าแหม่นกะเป็นผิด ใจบ่อโสดาดอม เว้าดีกะเป็นฮ้าย

  ตีเจ็บแล้วแสนสิออยกะปานด่า แหม่นว่าเว้าจ้อยๆกะปานไม้แดกตา

  การงานนี้อุปสรรคแสนหมู่ เกิดเป็นคนต้องสู้อย่าถอนร่นหลีกหนี


  Updated 04-11-2010 at 11:33 by หนุ่มน้อย
 2. สัญลักษณ์ของ หนุ่มน้อย
  เกณฑ์อายุของคน
  สิบปีอาบน้ำบ่อหนาว ซาวปีเหล่นสาวบ่อเปิด
  สามสิบปีนอนตื่นก่อนไก่ สี่สิบปีไปไฮ่มาทอดขา
  ห้าสิบปีไปนามาทอดหุ่ย หกสิบปีเป่าขลุ่ยบ่อดัง
  เจ็ดสิบปีตีลังฆังบ่อหม่วน แปดสิบปีหนักหนวกด่วนมาหู
  เก้าสิบปีพี่น้องมาดูฮ้องไห้ ร้อยปีบ่อไข้กะตาย
  ร้อยสิบปีเห็นเดือนหงายว่าแหม่นไฟไหม้
  ร้อยยี่สิบปีไข้บ่อไข้กะตาย


  Updated 04-11-2010 at 13:30 by หนุ่มน้อย
 3. สัญลักษณ์ของ หนุ่มน้อย
  ชื่อว่าแนวความเว้าของคนมันเกินง่าย
  ได้เทิงหงายและคว่ำความเว้าบ่อยู่ความ
  เขาฮักเขาก็ย่อง เขาซังเขาก็ว่า
  คือดั่งบักเค้าเม้า หมาเฒ่าเห่าแต่เขา
  คันเฮาทำดีแล้ว เขาซังก็ตามซ่าง
  คันเฮาเฮ็ดแม่นแล้ว หยันหย่อก็ซ่างเขา
  เขาสิพากันท้วง ทั้งเมืองก็บ่เงี่ยง
  เขาสิติทั้งค่าย ขายหน้าก็บ่อาย
  ดอกท่านเอ้ย..

  Updated 04-11-2010 at 13:34 by หนุ่มน้อย
 4. สัญลักษณ์ของ หนุ่มน้อย
  คันว่าความเฮาเว้า ขมในอย่าฟ้าวจ่ม
  ลางเทือขมขี้เพลี้ย ภายหน้าหากสิดี
  อย่าฟ้าวติเตียนเว้า ผักกะเดาขมขื่น
  ยามกินกับลาบก้อย สิหลงย้องว่าดี
  ----------------------------
  ครันหากได้นั่งบ้าน เป็นเอกสูงศักดิ์
  อย่าได้โวโวเสียง ลื่นคนทั้งค่าย
  ซื่อว่าเป็นนายนี้ ให้หวังดีดอมบ่าว
  ครันหากบ่าวบ่พร้อม สิเสียหน้าบาดเดิน
  ----------------------------
  ครันแม่นมีความฮู้ พาโลเฮ็ดบ่แหม่น
  ความฮู้ท่อแผ่นฟ้าเป็นบ้าท่อแผ่นดิน
  คือดังลิงเห็นแก้วมณีนิลใสส่อง
  บาดได้มาแท้แท้ คนเล่นดั่งเม็ดดิน
  ----------------------------
  กุญชรช้าง อัสดงคุณมาก
  ก็หากหายากแท้ ทังค่ายบ่มี
  ส่วนว่ายุงยอฮิ้น ฝูงไฮเฮือดไต่
  บ่ห่อนไห้ หาได้ซู่เฮือน
  -------------------
  เก็บเห็ดให้เจ้าแยงลงห้วย
  อยากได้ผักพีพวยให้เจ้าแยงลงบุ่ง
  อยากได้กุ้งให้พายข้องขึ้นง่ายาง
  อยากเป็นขุนนางให้เกลือกดินหมองมั้ว
  ------------------------
  ของบ่เป็นตาจ้ำอย่าจุ่มลงตัก
  ของบ่เป็นตากัดอย่ากินสิพวนท้อง
  ของที่เป็นตาส้มอย่ากินสิส้มปาก
  มันสิยากคอบท้องเที่ยวขี้ยั่งคืน
  -------------------------
  เกิดเป็นคนให้เฮียนความฮู้
  เฮ็ดสู่หลู่เขาบ่มียำ
  เฮ็ดซำงำเขาบ่มีย้าน
  ไปเที่ยวบ้านให้เบิ่งหนทาง
  คนตาฟางให้หลีกมันก่อน
  บ่อนผุใหญ่อย่าได้ไปแทน
  ของหวงแหนอย่าได้ไปต้อง
  ของพี่น้องอย่าได้ไปขอ....

  ---------------------
  ครันเจ้าได้ขี่ช้าง
  อย่าลืมหมู่หมูหมา
  ห่าขโมยมาเฮือน
  สิเห่าหอนให้มันย่าน
  บัดห่ากวางฟานเต้น
  ตามทางสิได้ไล่
  บัดห่าได้ต่อนซิ้น
  ยังสิโอ้อ่าวคุณ
  --------------------
  คันเจ้าได้ขี่ช้าง อย่าลืมหมู่วัวควาย
  มันหากคูณคนทาง ต่างดีคนก้ำ
  ช้างหากดียามเข้า สงครามได้ขี่
  ดีเมื่อเข้าเขตห้อง นครกว้างอาจอง
  ----------------------------
  ใจประสงค์สร้าง กลางดงกะว่าท่ง
  ใจขี้คร้าน กลางบ้านกะว่าดง
  -------------------------
  อย่าสุไลเสียถิ้ม พงษ์พันธุ์พี่น้องเก่า
  อย่าสุละเผ่าเซื้อ ไปย่องผู้อื่นดี
  -------------------------
  ฝนตกยังฮู้เอื้อน นอนกลางคืนยังฮู้ตื่น
  ความทุกข์ยังฮู้เตื้อง มีขึ้นเมื่อลุน
  ----------------------
  บุญบาปนี้เป็นคู่คือเงา คันเฮาพาเล่นพามันเต้นแล่น
  เฮานั่งยองย่อเงาก็นั่งลงนำ คันเฮาโตนลงห้วยภูเขาหลายหลั่น
  เงาก็ตามเลี้ยวเก๊าะเกี่ยวพันธนัง
  อันนี้สันใดแท้ทั้งสองบุญบาป
  เงานั้นไปตามเฮาสู่วันบ่มีเว้น พามันแอะแอ่นฟ้อนเงานั้นแอ่นนำ
  ยามเฮาเอาหลังนอนก็อ่อนลงนอนด้วย ขึ้นต้นไม้ผาล้านด่านเขา
  บ่ได้มียามเหินห่างไกลกันได้ มันก็ติดต่อก้นนำส้นผู้ทำ นั้นแหล่ว
  ------------------------------
  คันน้องคึดฮอดอ้ายแกงหอยให้มันเปื่อย
  แกงปลาให้เปื่อยก้าง แกงช้างให้เปื่อยงา
  ----------------------------------
  ไกลกายเจ้าใจกะอยู่นำนาง บ่มีทางไกลกันให้พลากหนีข้าง
  แม่นสิไกลท่อฟ้า สิหย่อเป็นแผ่นดินเดียว
  คราวสิบคืนซาวคืน สิหย่อเป็นคราวมื้อ
  คันความฮักมันคือข้าว สิขอกินให้มันอิ่ม
  คันความฮักมันคือน้ำบ่อแก้ว สิลงล้างอาบสรง น้องเอ้ย...

  ---------------------------------
  คันเจ้าได้ขี่ช้างอย่าลืมแห่งคุณหมา
  ขโมยบ่มาซอมลักคอบว่าหมามันเฝ้าไว้
  อย่าสุไลลืมเค้าอีสานสานเฮาชาวเมืองซ่า
  อย่าลืมนาผืนน้อยบ่อนเคยส่อนแซวปลา
  อย่าสุไลลืมเค้าแทนคุณดอกพ่อแม่
  ค่าน้ำนมและข้าป้อนสอนให้เจ้าใหญ่มา
  --------------------------------
  ฝูงหมู่ไม้มีม่วง กระเดาบก แมนสิปลิวไปตก ต่างแดน โดยด้าว
  มันกะยังเป็นเป็นไม้กระเดาแดง โดยดั่ง บ่ฮ่อนแปรเปลี่ยนปิ้น เป็นมี่ม่วงมัน ดอกหนา

  -----------------------------
  หญิงอูปฮ้าย ครองวัตร หากพางาม
  ซายฮุบทราม วิซา พาฮุ่ง
  -----------------------------
  ไกลขอแต่ไกลแต่บ้านฮั้วไฮนาสวน
  ขอให้แต่มวนมูเฮือนกับเล้า
  ซวนวาวาจาเว้าสองเฮ้าอย่าได้ห่าง
  ต่างคนแมนสิอยูต่างบ้านแต่ความเว้าอย่าห่างกันเด้อ....นางเอ้ย
  ---------------------------------
  คันได้กินลาบซิ้นอย่าลืมแจ่วแพวผัก
  ได้กินพาเงินพาคำอย่าลืมกระเบียนฮ้าง
  ------------------------------
  คันเจ้าได้อยู่ยอดฟ้าผาสาทประดับมุข
  อย่าได้ลืมเฮียมทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า
  -----------------------------
  คันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา
  อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า
  -------------------------
  คันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มสัปทน
  อย่าได้ลืมคนจนผู้แห่นำตีนซ้าง
  ------------------------------
  สังโฆเจ้า คันบ่เอา นำคองสวด
  แม่นสิบวชฮอดเฒ่า บุญเจ้า กะบ่มี
  -----------------------------
  อ้ายนี้คือดังบุปผาดั้วเลเตดอกเหยกลิ่น
  บ่มีไผเบิ่งสิ้งตาน้อยก็บ่เหลียว
  คือดังสาขาไม้โพไฮบ่มีหน่วย
  หมากบ่ม่อยู่ต้นกาเอี้ยงกะบ่ตอม
  แนวผู้หญิงนี้คือกันกับดอกท่ม
  ชายบ่หักไม้มิ่นดอกดั้วบ่หล่นลง
  คือจันทร์อยู่เทิ้งฟ้าดาราดอกเคียงคู่
  ชายสิเฮฮ่ำไฮ้บ่มีได้เนิ้งจันทร์
  อ้ายคือกาดำปี้เทียมหงษ์มันสิค่องกันบ่
  เป็นดั่งแสงหิ่งห้อยสิเส็งสู้แสงจันทร์ ได้บ่
  คือจังคนบ่สมโส้งกางเกงบ่สมวาด
  คือจั่งควายบักตู้เฒ่าบ่สมเจ้าผู้แอกไถ่
  นั่นแหล่ว..หล่าเอย

  --------------------------
  อันว่าวาจาเว้า ให้เฮียมสั่งคอยสอน
  อย่าสิหลงสะออน สิทุกข์ใจในภายหน้า
  อันว่าวาจาหวาน หย่านเป็นขมคือบักเกลือ
  คั่นมันขมฮอดเนื้อ อาจสิหวานบัดลุน..ให้จื่อจำไว้เด้อท่าน
  --------------------------
  คันได้เป็นพญาแล้วอย่าสิไลลืมห่าง
  ถิ่มอีสานให่ฮ้างซ่ำมาม้างถิ่นตน
  -------------------------
  ศาสนานับมือข่อนผู้สาวเหงียวใส่บ่อน
  ผู้เฒ่านอนกวยลูกน้อยคอยท่าอีแมมัน
  เดือนปีนับมือจั้นโลกกะปั้นหันเห
  ควายบักเลสิลืมไถไก่กาสิลืมฮ้อง
  ห่วยหนองสิไรน้ำนาทามลืมข้าวปลูก
  ลูกสิลืมพ่อน้าลุงป้าสิหน่ายอาว
  -------------------------------
  นี้ล่ะน้อพี่น้อเอ่ยไผว่าอิสานแห้งแล้งสิจูงมือผัดมาเบิ่ง
  กกไม้ยังซ่วยล่วย กกกล้วยยังซ่ายล่ายมันซิฮ่างผัดบ่อนใด๋
  นี้ล่ะน้อพี่น้องเอ๋ย อย่ามาติแถลงเว้าเอาเลามาจักตอก
  จักบ่ถืกข้อหย่อบ่ถืกปล้องมันสิเสี้ยวดอกใส่มือเด้..
  นี้ล่ะน้อคำนางเอ่ย..อ้ายนี้แม้นแนวเสี้ยมเ้ยน
  ผสงค์หาแต่ดินแก่น
  อันว่าเสียมบ้องตื้นผสงค์ทื้นใส่แต่โพนดอกนา...คำนางเอ่ย...

  ที่มา จุฬาคลับ
 5. สัญลักษณ์ของ หนุ่มน้อย
  หญิงใดสมบูรณ์ด้วยเฮือนสามน้ำสี่ เป็นหญิงดีเลิศล้ำสมควรแท้แม่เฮือน
  ----------------------
  หญิงบ่มีชายซ้อนหญิงเกกางกาด เป็นดั่งฝากะตาดฮ้างกลางบ้านเกือกขี้ตม
  ----------------------
  เชื้อชาติแฮ้งกุยสาบกันเอง ปูสอนปูให้เดินตรงห่อนรือสิทำได้
  ----------------------
  หญิงใดปากกล่าวต้านหัวก่อนบุญมี บาคราญพบฮีบเอามาซ้อน
  ----------------------
  หญิงใดได้ผัวชมใจถ่อย เป็นแต่กรรมก่อนพุ้นโตสร้างตั้งแต่หลัง
  ----------------------
  หญิงใดสูงก่ำเกลี้ยงท้ายล่ามอกเหวอ หญิงนั้นงามพอควรให้ฮีบจาจงต้าน
  ----------------------
  หญิงใดได้ผัวขวัญผู้ประเสริฐ เป็นเพราะกำเนิดเบื้องบูฮานสร้างตั้งแต่หลัง
  ----------------------
  หญิงใดทำกินพร้อมพอเกลือทังปลาแดก เป็นข้าเพิ่นฮ้อยชั้นก็ควรให้ไถ่เอา
  ----------------------
  หญิงใดเอเลท้องปูมหลวงอุ้มบาตร ฮูปฮ่างอ้ายบุญเจ้าหากมี
  หญิงใดคอกลมป้องหางตาแดงสักหน่อย หญิงนั้นสุขลื่นล้นความฮ้ายบ่มี
  ----------------------
  หญิงใดยกย่างย้ายเสียงบาดตีนหนัก อย่าได้เอาเป็นเมียถ่อยคนควรเว้น
  ----------------------
  หญิงใดหน้าผากจ้อมผัวฮักแวนสนัด การเฮือนชานหากยังเฟือนฟ้าว
  ----------------------
  หญิงใดปากกล่าวต้านเสมอดั่งเสียงชาย บาคราญเอยอย่าเอามาซ้อน
  ----------------------
  หญิงใดเกษาเกลี้ยงดกดำเลิงแลบ ผิวบ่เศร้างามล้วนอยู่เลิง
  ชายใดได้อยู่ช้อนเฮียงฮ่วมเป็นเมีย ยูท่างทรงความสุขนั่งปองเป็นเจ้า
  ----------------------
  หญิงใดย่างบาดกว้างตีนป่วงธรณี ตัณหาในสงสารบ่อาจทันเทียมใด้
  ----------------------
  หญิงใดขนตาส้วยแหลมปลายยาวยิ่ง หญิงนั้นฮู้ขี้คร้านเข็นฝ้ายมักนอน
  ----------------------
  หญิงใดผมเป็นส้อยยอยหูเป็นปีก หญิงนั้นทุกข์แต่น้อยเถิงเถ้าอยู่เลิง
  ----------------------
  หญิงใดเป็นปานก้ำกกขาดูหลาก หญิงนั้นใผกล่าวต้านโอมได้โชคมัน
  ----------------------
  หญิงใดจินจิกเกล้าผมแดงหน้าผาก หญิงฮูปนั้นแฮงม้างศาสนา
  ----------------------
  หญิงใดโขโมหน้าคือชายสักสาด หญิงนั้นใจโลภเลี้ยวมีชู้จากผัว
  ----------------------
  หญิงใดนมตุ่มตั้งขี้แมงวันจับอยู่ เป็นข้อยเพิ่นฮ้อยชั้นควรให้ไถ่เอา
  ----------------------
  หญิงใดปลายมือดั้วดกดำซ้ำใหญ่ หญิงนั้นทุกข์บ่มั้วบาท้าวอย่าเอา
  ----------------------
  หญิงใดป้งแค่งส้วยคิ้วก่องกวมตา หัวนมมีปานดำแม่นญิงมีบุญแท้
  ชายใดโอมเอาได้เป็นเมียโชคใหญ่ ดีประเสริฐแท้เมือหน้าฮุ่งเฮือง
  ----------------------
  หญิงใดไปมาก้มคุมมุมลงต่ำ อายุน้อยบาท้าวอย่าเอา
  ----------------------
  หญิงใดผมเขินเหี้ยนแปนหูเสียเปล่า แม่นหากงามยิ่งย้อยมันนั้นบ่ดี
  ----------------------
  หญิงใดเล็บมือส้วยแดงงามผิวอ่อน เป็นข้อยเพิ่นฮ้อยชั้นควรให้ไถ่เอา
  ----------------------
  หญิงใดฝาตีนกว้างกกขาทึมป้งแค่งใหญ่ หญิงนั้นแม่นว่าเป็นข้อยข้าสอนได้กะบ่ฟัง
  ----------------------
  หญิงใดบาทาเท้าหลังตีนคือหลังเต่า หญิงนั้นใจซื่อแท้ประสงค์ตั้งต่อผัว
  ----------------------
  หญิงใดผมถอยขึ้นเมือเทิงล้านแง่ หญิงนั้นทุกข์เท้าเถ้าควรเว้นหลีกไกล
  ----------------------
  หญิงใดตาเบือนซ้ายหัวแผดเสียงดัง บาคราญเอยอย่าเอามาซ้อน
  ----------------------
  หญิงใดหน้าผากกว้างดังใหญ่โมโข หญิงนั้นเป็นคนขวางอย่าเอามาซ้อน
  ----------------------
  หญิงใดนมย้านเท้าลงเถิงท้องหย่อน หญิงนั้นบุญมากล้นควรให้ไถ่เอา
  ----------------------
  หญิงใดนมสี่เต้าเชื้อชาตินามหมา มันนั้นพาลพาโลอย่าเอามาซ้อน
  ----------------------
  หญิงใดเบียเยียหน้าสมสถานเว้าบ่ม่วน มันหากใจถ่อยฮ้ายเสมอด้ามดั่งหมา
  ----------------------
  หญิงใดปากกล่าวต้านขังอยู่ในคอ อย่าได้เอาเป็นเมียบ่ดีพาฮ้าย
  ----------------------
  หญิงใดโยนีส้วยคือปลีกล้วยอ่อน ญิงนั้นสุขลื่นล้นบุญเจ้าหากมี
  ----------------------
  หญิงใดสบเบื้องซ้ายขี้แมงวันจับอยู่ สมบัติมีมากล้นคูณค้ำต่อผัว
  ----------------------
  หญิงใดแขนกลมส้วยขาวเหลืองผิวผ่อง ชายใดได้อยู่ช้อนปานกั้งฮ่มแดง
  ----------------------
  หญิงใดมือปุ้มข้อแขนขากกกิ่ว หญิงนั้นทุกข์เท้าเถ้าถือกระเบื้องคั่วขอ
  ----------------------
  หญิงใดคอกลมป้องเอิ้กหวาคิ้วก่อง หญิงนั้นเลี้ยงลูกเต้าหลายล้นเอนกนอง
  ----------------------
  หญิงใดปากกล่าวต้านแกมหัวเสียงม่วน ญิงนั้นลุลาภล้นความฮ้ายบ่มี
  ----------------------
  หญิงใดจารจาต้านเว้าม่วนหวานหู ตาหลิงแลเหลือกดูขวาซ้าย ล
  คอกลมปล้องคีงบางคิ้วก่อง ญิงนั้นควรค่าล้านคำฮ้อยให้ไถ่เอา
  ----------------------
 6. สัญลักษณ์ของ หนุ่มน้อย
  กุญชรช้างพลายสารเกิดอยู่ป่า ยังมาอยู่บ้านเมืองกว้างกล่อมขุน
  ----------------------
  กุญชรโรช้างแนวสูงศักดิ์ใหญ่ ตายย้อนมดแดงน้อย ๆ แนวนั้นก็หากมี
  ----------------------
  คันได้ขี่ช้างแล้วอย่าดังเปิดดังเหิน อย่าได้เสิ่น ๆ หัวแหย่งสิพานพาฮ้าย
  ----------------------
  คันได้ขี่ช้างให้หาแหย่งยองหลัง คันบ่ยองแหย่งลงสิบ่สมทรงช้าง
  มันสิเสียศรีเศร้าเสียทรงช้างใหญ่ ให้ขัดสีอยู่สู่มื้องามแท้เลิศคุณ
  ----------------------
  คันบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด่านแดนไกล คันบ่ไปหาเฮียนก็บ่มีความฮู้
  ----------------------
  คันคากน้อยยังได้ฮบพญาแถน ยังได้ครองนครขวางนั่งเมืองเป็นเจ้า
  ----------------------
  กากับนกเค้าบ่เข้าฮ่อมแกวกัน หนูกับแมวบ่อยู่นำกันได้

  คือดังหมีกับไม้พันทนังค้อป่า จอนฟอนกับเห่าห้อมบ่มีมื้อถืกกัน
  ----------------------
  คันสิเอาะอ่อมจ้ำอย่าได้ใส่น้ำหลาย มันสิใสเจงเลงบ่เป็นตาจ้ำ
  ----------------------
  คันหากมีสองแล้วบ่กลัวไผอย่าฟ้าวหว่า
  บาดห่าเป็นฮ้างหม้ายสิมาโอ้ใส่เขา
  ----------------------
  คันได้นั่งบ้านเป็นเอกสูงศักดิ์
  อย่าได้โวๆ เสียงลื่นคนทั้งค่าย
  ----------------------
 7. สัญลักษณ์ของ แจ่มใสยิ้มสวย
  วันนี้อ่านได้นิดหนึ่ง แล้วจะแวะมาอ่านวันละนิดวันหน่อยค่ะอาจารย์
 8. สัญลักษณ์ของ หนุ่มน้อย
  ว่าโตกะคัก เพิ่นแห่งกะด้อ ว่าโตนั่งจ้อก้อ เขานั่นแห่งนั่งตอ
  -------------------------
  เสือตายเพราะหนัง ช้างตายเพราะงา พระยาตายเพราะสมบัติ
  -------------------------
  เสือกะว่าเสือดี หมีกะว่าหมีหาญ ฟานกะว่าฟานกล้า ม้ากะว่าม้าแล่นหัน
  -------------------------
  เห็นดงเป็นบ้าน เห็นเมืองเป็นป่า เห็นท่าน้ำเป็นด้าวด่านเสือ
  -------------------------
  นกอีเอี้ยงกินหมากโพธิ์ไทร แซวแซวเสียงบ่มีโตฮ้อง
  แซวแซวฮ้องโตเดียวเหมิดหมู่
  -------------------------
  สิบตำลึงอยู่ฟากน้ำ อย่าฟ้าวอ่าวคนิงหา
  สองสลึงมามือ ให้ฮีบกำมาเมี้ยน
  -------------------------
  แนวบักต้อง บ่ห่อนหล่นไกลกก
  แนวผมดกบ่ห่อนมีหัวล้าน
  -------------------------
  อย่าได้เก็บดอกหว่านบ้านเพิ่นมาชม
  ให้เจ้าอดสาดมดอกกระเจียวแคมฮั้ว
  -------------------------
  บ้านใกล้ป่าได้อยู่เฮือนเพ
  บ้านใกล้เซบ่ได้กินปลาแดก
  -------------------------
  เดือนหกให้หว่านกล้า เดือนห้าให้แต่งไถ
  -------------------------
  ยืนให้เหลียวเบิ่งป่อง
  นั่งย่องย่อให้เหลียวเบิ่งหว่างขา
  -------------------------
  ผักอีตู่เตี้ยต้นต่ำใบดก กกบ่ทันฝังแน่นสังมาจีจูมดอก
  ฮากบ่ทันหยั่งพื้น สั่งมาปิ้นป่งใบ
  -------------------------
  แนวนามเชื้อเสือจำศีลอย่าฟ้าวเชื่อ
  บาดห่าเห็นต่อนเนื้อศีลสิม้างแตกกระเด็น
  -------------------------
  คิดต่อนาไฮ่หล่ง ฝนตกลงน้ำบ่อยู่
  คึดต่อเจ้าผู้ฮู้ คึดต่อชู้ผู้นี่ย่านมีชู้หมื่นคน
  -------------------------
  ใจ ประสงค์ตั้งหวังชมแก้มอ่อนๆ ไผสิชมก่อนอ้ายคองถ้าเบิ่งมือ
  พี่สิเพพังบ้างฝาแดนกลางให้ขาดถ่อง พังทั้งอู๋แอ่งน้ำให้เป็นเฟื่องทั่วเฮือน
  -------------------------
  เจ้าผู้ซุปผักติ้วเพพังย่อนปลาแดก
  ครั้นเอาผัวแต่น้อยพาเจ้าให้หน้าดำ
  -------------------------
  เจ้าผู้เครือผักส้ม บ่สมเครือผักไส่ ข้อยผู้ฮ้ายบ่สมเจ้าผู้ดี
  -------------------------
  เจ้าอย่าป๋าข่อยไว้กลางไฮ่เป็นหมู่กา
  เจ้าอย่าป๋าข่อยไว้กลางนาเป็นหมู่ไก่
  เจ้าอย่าป๋าข่อยไว้ไลถิ่มให้เปลี่ยวพลอย
  -------------------------
  ชาติสิเป็นหงส์แล้วบ่ลดต่ำลงเป็นกา
  คำพาทีไขบ่หลอกลวงตั๋วเจ้า
  คำว่าเอาเอานั่นพระยาหงส์ผู้สูงสง่า
  บ่ลดความได้เว้าให้เขาเอิ้นว่ากา
  -------------------------
  ตกกะเทินว่าได้กำคอแข้บ่มีวางให้หางฟาด
  มีตั้งแต่สิเน้นคอแข้ใส่ตม
  -------------------------
  ตกกะเทินได้จ้ำสิเป็นแกงหรือป่นกะตามถ่อน
  มีตั้งแต่สิคุ้ยเหมิดถ้วยจั่งสิเซา
  -------------------------
  ตกลงว่าได้สู้บ่มีถอยให้เขาด่า
  นับแต่สิเดินหน้า ถอยก้นแหม่นบ่มี
  -------------------------
  ครั้นได้ลงเฮือแล้วสิพายไปให้เถิงฝั่ง
  ครั้นแหม่นฝั่งบ่กว้างตัวเจ้าให้ส่อยพาย
  -------------------------
  ครั้นว่าฮอดแล้วสิหมายฝากพระไมมิตร
  พันธะนังติดหมื่นปีบ่ไลเจ้า
  ว่าสิเอาใจข้อยความตายเกิดห่วม
  บ่ให้คลาดแล้วสิหมายมั่นใส่หมอน
  -------------------------
  ความใจถ้วยให้ตักแกงลงใส่
  ครั้นแหม่นบ่วงบ่ซ้อนสิลงท้องได้จั่งได๋
  -------------------------
  ความใจอ้ายสิเป็นตายกะบ่ว่า
  ว่าแต่ทางอ้ายเลี้ยงตัวข้อยสิค่อยตาม
  -------------------------
  อย่ามาตี๋แถลงเล่นเห็นข้อยเป็นคนโง่
  อย่ามาเฮ็ดอวดโอ้ โตนั้นเก่งหลาย
  -------------------------
  ทุกข์ง่อมหงอทุกข์ง่อมหง่อ ขอทานกินก้มซ่อมส่อ
  ใจดีเผิ่นกะให้ ใจฮ้างว่าบ่มี
  -------------------------
  ทุกข์ยากฮ้ายกายก่ำผอมโซ
  ยากนำโตบ่มีเงิน เผิ่นบ่ถามเถิงจ้อย
  -------------------------
  เห็น ว่าดำขี่หลี่อย่าฟ้าวขี่เฮือกาย
  เห็นว่าดำคอยลอยอย่าฟ้าวพายเฮือเว้น
  บาดว่าเฮือแตกลำค่อยล่อยยังสิได้ยู้ส่อย
  ครั้นบ่เอิ้นใส่ข่อยสิไปเอิ้นใส่ไผ
  -------------------------
  ตกกะเทินได้เหล้น เหล้นสาให้มันม่วน
  ตกกะเทินได้กวน กวนสาให้มันขุ่น
  กวนขุ่นแล้วซิวกุ้งกะสิงอม
  -------------------------
  เป็นสาวจ้อยจ้อยควายตมบ่อยากขี่
  บาดห่าได้ลูกน้อยบายขี่ก่อนงาย
  --------------------------
 9. สัญลักษณ์ของ หนุ่มน้อย
  ทำไมเด็กไทยยิ่งเรียนยิ่งโง่ ( IQ ลดลง )
  ระดับเชาวน์ปัญญา หรือ ไอคิว (IQ ย่อจาก Intelligence quotient) หมายถึง ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา การคิด การใช้เหตุผล การคำนวณ การเชื่อมโยง ไอคิว เป็นศักยภาพทางสมองที่ติดตัวมาแต่กำเนิด และเปลี่ยนแปลงได้ หากอยู่ในสภาวะการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนที่เหมาะสม ผู้เลี้ยงดุมาคุณภาพ หรือด้อยคุณภาพ ความฉลาด ส่วนหนึ่งติดตัวมาตั้งแต่เกิด ถืว่าเป็นต้นทุนของแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน แต่อีกส่วนหนึ่งได้จากประสบการณ์ การเรียนรู้เพิ่มเติม โอกาสในการฝึกฝน การให้ความสำคัญ และสภาพสังคม วัฒนธรรม ที่เอื้ออำนวยให้มีการนำออกมา

  การวัดไอคิว
  การวัดไอคิว เกิดขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ.1905 โดยนักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศสที่ต้องการแยกบุคคลปัญญาอ่อนออกจากคนปกติ เพื่อจะได้จัดการศึกษาให้อย่างเหมาะสม โดยใช้การเปรียบเทียบระหว่างความสามารถที่ควรจะเป็น กับอายุสมอง แล้วคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นการวัด

  1. ความคิด ความเข้าใจ ความคิดวิเคราะห์ การมองภาพรวม

  2. การคิดคำนวณ

  3. ความคิดที่เป็นนามธรรม โดยให้หาความเหมือน

  4. ความจำระยะสั้น โดยใช้การจำจากตัวเลข

  5. ภาษาในส่วนของการใช้คำ

  6. การต่อภาพในส่วนที่ขาดหายไป การจับคู่โครงสร้าง โดยดูจากรูปร่างหรือลวดลาย การเรียงลำดับภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ

  การต่อภาพเป็นรูป ด้วยการต่อจิ๊กซอว์
  8 การหาความสัมพันธ์ของตัวเลขและสัญลักษณ์

  ไม่สามารถวัดความสามารถทางด้านอื่น เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะชีวิต

  IQ ปกติ 90-110 ถ้ามากกว่า 110 ถือว่าอัจฉริยะ

  ถ้าน้อยกว่า 90 ถือว่าโง่ ถึงโง่ทึบ มีปัญหาด้านความคิด การปรับตัว การแก้ปัญหา

  ถ้า IQ ลดลง แสดงว่าความสามารถคิด วิเคราะห์ ความสามารถในการมองภาพรวม ความสามารถในการคิดคำนวณ ลดลง คือคิดไม่เป็น หลายสำนักวิจัยตรงกันว่า IQ เด็กไทยยิ่งเรียนยิ่ง IQ ลดลง ฃยกเว้นเด็กโรงเรียนสาธิตฯ

  ทำไมเด็กโรงเรียนสาธิตฯ ยิ่งเรียนยิ่ง IQ ไม่ลดลง บางคนบอกว่าเด็กยิ่งโตยิ่งโง่ เพราะติดเกมส์ , internet , TV , มือถือ แสดงว่าเด็กสาธิตไม่ติดเกมส์ , ไม่ติดมือถือ , ไม้ใช้ internet จริงหรือ

  เด็กสาธิต เด็กโรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐต่างกันตรงไหน ในเรื่องพฤติกรรมนอกเหนือจากห้องเรียน คำตอบคือ ไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก พ่อแม่เด็กสาธิตฯ และพ่อแม่เด็กโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาต่างกัน หรือไม่ คำตอบคือไม่ต่างกัน

  ความแตกต่างของโรงเรียนสาธิต กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. คือระบบการเรียนการสอน และคุณภาพผู้สอนซึ่งปฏิเสธไม่ได้เด็ดขาด

  มาดูความเป็นจริง สติปัญญาของคนทั่วโลก ปัจจุบันเขาบอกว่า IQ เด็กทั่วโลกสูงขึ้นส่วนใหญ่

  (บทความ “Learning How To Use the Brain” (Paper presented at the "Brain Development in Young Children: New Frontiers for Research, Policy and Practice" Conference, Chicago, on June 13, 1996) http://web-us.com/brain/learningtousethebrain.html

  กล่าวว่า “Why are IQ levels rising throughout the developed world? In the U.S., for instance, the average IQ has climbed 24 points since 1918. Similar increases were registered in other countries”

  ( คงยกเว้น ประเทศด้อยพัฒนา และประเทศไทย )

  มาดูว่าสติปัญญา IQ สูงต่ำขึ้น กับศักยภาพมันสมองของ ซึ่งได้รับการพัฒนาแตกต่างกัน ขึ้นกับพ่อแม่ ครู ผู้เลี้ยงดู แต่โรงเรียนจะมีอิทธิพลต่อเด็กมากกว่า เพราะครูมีเวลาอยู่กับเด็กมากกว่าพ่อแม่ เพราะฉะนั้นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ IQ เด็กสำคัญสุด คือ คุณภาพครู ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน ส่วนพ่อแม่มาสอนเพิ่มเติมได้หลังเลิกเรียน

  มาดูข้อเท็จจริงของสมอง


  ระบบการเรียนการสอน การสอนของเราส่วนใหญ่เน้นสาระความจำที่ซ้ำซาก ให้ไปดูว่าระบบการเรียนการสอบในห้องเรียนเรากระตุ้นให้เด็กคิดเป็นสัดส่วนเวลาเท่าใดของเวลาใน 1 วัน จะเป็นคำตอบได้ดีว่า ทำไมยิ่งเรียนยิ่งโง่ ยิ่งโตยิ่งคิดไม่เป็น ความคิดวิเคราะห์หดหาย ความคิดสร้างสรรค์หดหาย

  การให้ใครมาออกความคิดเห็น โดยขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาเด็ก ถือว่าเป็นชี้นำผิดๆ เสมือนการเป็นช่างไม้ แต่มาออกความคิดเห็นของการซ่อมประปา ผลจะออกเป็นอย่างไรลองคิดดู


  อยากให้ข้อคิดกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป คือ

  - ความเครียดทำให้สาร Cortisol หลั่ง ยิ่งมีความเครียดมากและนาน สารนี้หลั่ง มาก ยิ่งความจำลดลงเพราะฉะนั้น ยิ่งมีความเครียดมาก ยิ่งลดสมรรถนะในการคิด และความจำ และยิ่งมีสาร Cortisolมาก จะทำลายเซลล์ประสาทสมอง (Neurones) Dr. Dharma Singh Khalsa, M.D., with Cameron Stauth.

  ความเครียดนานๆ ทำให้โฮร์โมนความเครียดคือ cortisol หลั่ง มีผลต่อการทำงานของสมอง

  โดยเฉพาะความจำ ผลของโฮร์โมนตัวนี้ ทำให้สมอง ไม่สามารถเก็บความจำใหม่ๆได้ และ หรือฟื้นความจำ ที่เคยมีอยู่เดิม นักวิจัยทางสมอง Robert M. Sapolsky, พบว่า ผลของโฮร์โมนตัวนี้ สามารถทำลาย hippocampus ซึ่งเป็นส่วนขอองสมอง ที่เกี่ยวข้องกับความจำและการเรียนรู้

  http://www.fi.edu/learn/brain/stress.html#stressmemory


  - สมองจะเรียนรู้ได้ดี ความอยากใคร่รู้ใคร่เรียนของเด็ก เยาวชนจะมีได้เมื่อเรียนในสภาวะที่สนุกสนาน ไม่เครียด มีดนตรี มีเพลงประกอบ

  - สมองเด็กต้องการความรู้ใหม่ๆ ไม่ใช้ความรู้เดิมๆซ้ำซาก

  - Dr. Bob Jacops(Neuroscientist) พบว่าเด็กนักเรียนที่ได้ทำกิจกรรมที่ท้าทายความคิดจะมีสมองเจริญเติบโต ใยประสาทมากกว่าเด็กนักเรียนที่เรียนไปเรื่อยๆ ถึง 25% ( Jacops , Schall, Scheibel 1993) โดยไม่มีกิจกรรมเพราะฉะนั้น สมองจะไวต่อประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ และมีความสุข สนุกสนาน

  - การทำงานหนัก นอนดึก ทำให้สมอง และสุขภาพไม่ดี

  - การสอนทักษะชีวิต การปลูกฝังความดีงาม เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูควรสอนการป้องกันภัยต่างๆ โดยให้ดูข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอันตรายต่อวัยรุ่น แล้วพูดคุยและหาวิธีป้องกัน

  - การเรียนกวดวิชา ควรให้กวดวิชาที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ เช่น ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ จีน ฯลฯ และคอมพิวเตอร์ ดนตรี เท่าที่เด็กสนใจ

  - การเรียนสาขาที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ที่สำคัญ เช่น ด้านการจัดการศึกษา ด้านการใช้ และผลิตพลังงาน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ฯลฯ


  - เมื่อคลอดออกมา สมอง มีใยประสาทประมาณ 20% ของผู้ใหญ่ หลังจากคลอดแล้วจำนวนเซลล์สมองไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่จะขยายตัวและเพิ่มสายใยประสาทเพื่อเชื่อมระหว่างเซลล์ ใยประสาทมากน้อยขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและการกระตุ้นต่างๆ ยิ่งมีใยประสาทมากยิ่งฉลาดมาก และเรียนรู้ได้เร็ว

  - Dr. Diamond& Hopson 1998 & Khalsa1997 หลังคลอดอกมา สมองเด็กจะมีรูปแบบสมองเหมือนกัน (Mold)ทุกคนทั่วโลก แต่วิธีการส่งสริมการเรียนรู้ การอบรมเลี้ยงดู ต่างกันจึงทำให้ไอคิวเด็กต่างกัน เพราะเซลล์สมองส่วนไหนที่ไม่ได้เชื่อมโยงกัน หรือถูกกระตุ้น ไม่ได้ถูกใช้ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ก็จะถูกทำลาย (Neural prunning) ทำให้ประสิทธิภาพของสมองส่วนนั้นถูกทำลาย สูญเสียการทำงาน และไม่เกิดการเรียนรู้ ของเซลล์ กลุ่มนั้นเช่นการคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ ในคนไทยจะหดหายไป เพราะเราไม่ค่อยได้กระต้นให้เด็กฝึกคิด


  -การทำกิจกรรมด้วยกันและสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ การสัมผัสที่อบอุ่น (gentle touch) ทำให้สมองเจริญเติบโตได้ดีกว่า (Marian Diamond 1988 )

  -Kotulax 1996 ได้นำเด็ก 6 เดือนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่พร้อมทั้งของเล่น เพื่อนเล่น อาหารดี เรียนรู้สิ่งต่างๆ และการละเล่น พบว่ามีIQมากกว่าอีกกลุ่มที่ตรงกันข้าม และสมองมีการทำงานมากขึ้น (จากเครื่องตรวจสมอง) และเขากล่าวว่าไอคิวสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่า20แต้มได้ขึ้นกับประสบการณ์และการกระตุ้น ต่างๆ


  ในการทดลองของ Bill Greenough U.of Illinois ได้ นำหนูมา 2 กลุ่ม

  - กลุ่มแรกมีของเล่นที่มีสีต่างๆ มีเพื่อนเล่นและเครื่องออกกำลังกาย และมี การลงผิดลองถูก

  - กลุ่มที่สองอยู่ในกรงที่มีสิ่งกระตุ้นเล็กน้อย

  พบว่าในกลุ่มแรกมีสายใยเชื่อมโยงเซลล์ประสาทมากกว่ากลุ่ม สองถึง 25 % และมีความฉลาดกว่ามาก

  ซึ่งการทดลองของสมองสามารถนำมาใช้กับคนได้ว่าปัจจุบัน ทำไม IQ (USA) ถึงเพิ่มขึ้นกว่า 20 จุด

  (http://www.parent-youth.net/index.ph...688943&Ntype=2)

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL: