เต็มใจให้เธอ - ค น ธ ร ร ม ด า

นางงามไหมขอนแก่นประจำปี 2553

Rate this Entry
นางงามไหมขอนแก่นประจำปี 2553

รางวัลผู้ชนะการประกวดนางงามไหมขอนแก่นประจำปี 2553
ชนะเลิศจะได้รับเงินสด 70,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ สายสะพายและมงกุฎ
รองนางงามไหมขอนแก่น อันอันดับที่ 1 รับรางเงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
รองนางงามไหมขอนแก่น อันดับที่ 2 รับรางวัลเงินสด 40,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
ขวัญใจประชาชน รางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกี่ยรติยศและสายสะพาย
ขวัญใจสื่อมวลชน รางวัลเงินสดรางวัลละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
สำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางงามไหมทางกองประกวดจะมอบเงินสดให้ 50,000 บาทส่วนที่เหลือ 20,000 บาทจะมอบให้ก็ต่อเมื่อมาอำลาตำแหน่ง
ส่วนรางวัลอื่นๆ จะมอบให้ทั้งหมดทันที

Submit "นางงามไหมขอนแก่นประจำปี 2553" to แชร์ไปที่ Facebook Submit "นางงามไหมขอนแก่นประจำปี 2553" to แชร์ไปที่ Twitter Submit "นางงามไหมขอนแก่นประจำปี 2553" to แชร์ไปที่ Printerest

Comments

 1. สัญลักษณ์ของ เต็มใจให้เธอ

 2. สัญลักษณ์ของ เต็มใจให้เธอ
  นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนางสุวรรณี ตรีวัฒน์สุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานมอบรางวัลพร้อมสายสะพายให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2553 ในงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2553 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2553และมีการประกวดนางงามไหมขอนแก่นในคืนวันที่ 3 ธ.ค. ที่เวทีกลางงานเทศกาลไหม เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2552 ทำหน้าที่เป็น ทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดขอนแก่นทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งปีนี้ผู้ที่คว้ามงกุฏนางงามไหมขอนแก่นประจำปี 2553เป็นสาวงามจากกรุงเทพมหานคร คือนางสาว เกศโมฬี โรจนประดิษฐ์ ได้รับรางวัลเงินสด 70,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ สายสะพายและมงกุฎ เครื่องใช้ไฟฟ้าจากซัมซุง
  รองนางงามไหมขอนแก่น อันอันดับที่ 1 นางสาวธิชาพร สุวรรณประดับ รับรางเงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
  รองนางงามไหมขอนแก่น อันดับที่ 2 นางสาวซาราห์ สายสกุลเศรษฐ รับรางวัลเงินสด 40,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
  รางวัลขวัญใจประชาชน นางสาวสุวิมล อิทธิธนากร รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
  และรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน นางสาวลักขณา แสงจันทร์ รับรางวัลเงินสดรางวัลละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย

  ข้อมูลจาก : ชยุต อนุสุริยา ส.ปชส.ขอนแก่น

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL: