wundee2513

แอบตั้งเจ้าเป็นแฮงใจอ้าย...

Rate this Entry
... แอบตั้งน้องเป็นแฮงใจอ้ายเจ้าฮู้บ่
ทุกมื้อรอย้อนถูกบังคับด้วยคิดฮอด
หล่าเอ่ยเจ้านี่คือดวงใจอ้ายอยู่ตลอด
ด้วยมีแต่ความคิดฮอดจนอ่อนไหว

ย่านเด้อ้ายย่านยามมื้อเปลี่ยน
คนอื่นมาวนเวียนแล้วดั่งหินถูกน้ำไหล
ถูกทุกมื้อเสาะทุกวันจนเจ้านั่นอ่อนใจ
แล้วปล่อยให้คนไกลเจ้าเศร้ารอคอย

หล่านางเอ่ยอย่าทิ้งอ้ายดั่งอ้ายคิด
ทั้งชีวิตของอ้ายนี้คงมีแต่เหงาหงอย
ชีวิตของอ้ายที่หลงเหลือคงหลุดลอย
ย้อนฮักเนื้อกลอยอ้ายคงลอยแต่น้ำตา ...


[4SHARED]http://www.google.co.th/embed/90326754/e8dfc195[/4SHARED]

Submit "แอบตั้งเจ้าเป็นแฮงใจอ้าย..." to แชร์ไปที่ Facebook Submit "แอบตั้งเจ้าเป็นแฮงใจอ้าย..." to แชร์ไปที่ Twitter Submit "แอบตั้งเจ้าเป็นแฮงใจอ้าย..." to แชร์ไปที่ Printerest

Updated 27-05-2011 at 11:40 by wundee2513

แท็ก: ไม่มี แก้ไข Tags คำค้นหา
Categories
Uncategorized

Comments

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL: