บ้านเป็นสุข

สูตรขนมไมตรี

Rate this Entry
สูตรทำขนมไมตรี
เครื่องปรุง
อภัย ๑ ถ้วย
ความปรารถนาดี ๒/๓ ถ้วย
ความเห็นใจ ๑/๒ ถ้วย
ความหวังดี ๑/๒ ถ้วย
วาจาไพเราะ พอประมาณ
ยิ้มแฉล้มตามต้องการ
ความโอบอ้อมอารี ๒ ถ้วยใหญ่


วิธีปรุง

คนความหวังดีและอภัยให้เข้ากัน
เตรียมวาจาไพเราะพอประมาณ
ค่อยๆผสมความปราถนาดีลงไป
ส่วนความเห็นใจกับความโอบอ้อมอารี
บรรจงคนให้เข้ากับส่วนอื่นๆ
นำไปอบในหัวใจที่อบอุ่น
โดยมีน้ำใจยิ้มแฉล้ม เป็นครีมราดหน้า
แล้วแจกจ่ายรับประทานบ่อยๆ โดยทั่วกัน ฯฯSubmit "สูตรขนมไมตรี" to แชร์ไปที่ Facebook Submit "สูตรขนมไมตรี" to แชร์ไปที่ Twitter Submit "สูตรขนมไมตรี" to แชร์ไปที่ Printerest

แท็ก: ไม่มี แก้ไข Tags คำค้นหา
Categories
บ้านเป็นสุข , ‎ ข้อคิด ธรรมสอนใจ

Comments

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL: