มุมหนึ่งของความคิดถึง

การจัดการกับความเครียด

Rate this Entry
ความเครียดเป็นเรื่องธรรมดาที่ใคร ๆ ก็มีกันได้
แต่ใครสามารถจัดการความเครียดได้ดีกว่ากันคนนั้นก็มีความสุขมากกว่า

๑.การตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง
- รู้และบอกได้ ว่าอารมณ์ของตนเป็นอย่างไร
- รู้สาเหตุ ที่ทำให้เกิดอารมณ์เหล่านั้น
- รู้ว่าจะแก้ปัญหาอารมณ์เหล่านั้นให้เย็นลงหรือหมดไปอย่างไร

๒. การมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกทางบวก
- มองบวกเป็นบวก , มองทางดีเอาไว้
- มองบวกในสิ่งที่ไม่ดี , หาดีจนเจอบ้างแหละ
- เห็นความเป็นธรรมดา , ปลงบ้างนะโยม
- เห็นอะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย ผลเป็นอย่างไร และ ทำใจ

๓. การคิดแบบสร้างสรรค์ คิดอย่างไรไม่ให้เครียด
- คิดว่า ฉันน่าจะทำอะไรได้บ้าง ในกรณีแบบนี้
- คิดว่า ฉันทำอะไรดี ๆ ไปแล้วบ้างที่ผ่านมา
- คิดว่า วิกฤตผ่านได้ ขอเพียงไม่ทิ้งความหวัง มีกำลังใจ และมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

๔. การจัดการกับอารมณ์ ความคิดของตนเองเมื่อเครียดระบายออก
- ฝึกคลายเครียด เทคนิคต่าง ๆ
- ฝึกรู้อารมณ์ ความคิดตนเอง
- พยายามเข้าใจความจริง

๕. การแก้ปัญหา
- พิจารณาทางเลือก
- พิจารณาผลเสีย หรือผลกระทบจากทางเลือกต่างๆ
- พยายามหาแนวทางลดผลเสียหรือผลกระทบให้น้อยที่สุด
- นำไปปฏิบัติดู ,ถ้าไม่ได้ผล ทบทวนใหม่ทั้งหมด และลองทำใหม่

จาก http://www.dhammajak.net/dhammabox-2/22.html

Submit "การจัดการกับความเครียด" to แชร์ไปที่ Facebook Submit "การจัดการกับความเครียด" to แชร์ไปที่ Twitter Submit "การจัดการกับความเครียด" to แชร์ไปที่ Printerest

แท็ก: ไม่มี แก้ไข Tags คำค้นหา
Categories
Uncategorized

Comments

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL: