khonsurin

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านทรงสอนให้เรียนรู้แล้วต้องเรียนรู้ให้หมด

Rate this Entry

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านทรงสอนให้เรียนรู้แล้วต้องเรียนรู้ให้หมด16 ธันวาคม 2554


ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) บรรยายพิเศษเรื่อง “พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รัก”


ณ ห้องบรรยาย ณ ตำหนักสมเด็จ จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ภายในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ภัทรมหาราช ธนบัตรชาติไทย
ดร.สุเมธ กล่าวถึงพระราชปณิธาน
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”


ซึ่งพระองค์ทรงประกาศคำว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) ก่อนฝรั่งมาตั้ง 50 ปี หากคนไทยมองพระเจ้าอยู่หัวฯ ฟังพระองค์ ใช้สติปัญญาในการตีความ เราจะได้ความรู้ ความรู้สึกมากมายก่ายกอง


“การที่ทรงใช้คำว่า ครอง แทนคำว่า “ปกครอง” ที่หมายถึงอำนาจ ขณะที่คำว่า ครอง ไม่ได้มีมิติด้านอำนาจแม้แต่นิดเดียว หากแต่ว่า มีมิติด้านจิตใจ ความรู้สึก ความเคารพ ความนับถือ และเหนือสิ่งใด ก็คือความรัก ดังนั้น คำว่า ครอง จึงเหนือกว่า ปกครอง ซึ่งการปกครองอาจไม่ต้องมีความรู้สึก ความรัก เพราะใช้อำนาจอย่างเดียว”1 "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" ทรงปฏิบัติมาตลอดอย่างเหน็ดเหนื่อย ปวดร้าว อย่างหนักหนาสาหัสสากรรจ์ จนพระวรกายบอบช้ำจนทุกวันนี้


2) “เพื่อประโยชน์สุข” นั้น พระองค์ทรงข้ามสิ่งที่เป็นสามัญ โดยชักจูงให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เป็นสัจธรรม
รักษาดินทุกก้อน พยายามทำให้อากาศบริสุทธิ์
ทำให้น้ำทุกหยดมีค่า แต่เรากลับสูบทิ้ง ทั้งที่ความจริงเป็นของมีค่า


3) “ ตลอดระยะเวลา 65 ปี หากใครถามว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทำอะไร ท่านทรงรักษาแผ่นดินให้เราอยู่ ซึ่งก็คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ของประเทศ
ซึ่งเรามองข้าม เพราะมัวแต่ได้ยิน ได้เห็น แต่ไม่ได้มอง หรือทำความเข้าใจ และเรียนรู้”


4) "ทรงสอนให้เรียนรู้แล้วต้องเรียนรู้ให้หมด อย่าได้หลงศาสตร์ใหม่ๆ วิธีการ หรือกระแสโลกใหม่ๆ จนลืมของเก่า วิถีชีวิตเดิมๆ สอนให้เอาชาวบ้านเป็นครู ให้ความเคารพภูมิสังคมของแต่ละแห่ง"


5) “เรื่องน้ำท่วม ก็ทรงหาวิธีแก้ไขโดยให้ไปทำแก้มลิง หาที่เก็บให้น้ำ เมื่อมีปริมาณมาก ทรงรับสั่งตั้งแต่ปี 2538 ผ่านไป 16 ปี หลังจากเจ็บตัวเราถึงเริ่มฟัง นึกขึ้นได้ และได้เข้าใจ


6) แม้กระทั่งการบำบัดน้ำเสีย พระองค์ท่านกลับนึกถึงสิ่งที่อยู่รอบตัว ใช้พืชมาบำบัดแทนเครื่องจักรกล ด้วยการจัดระเบียบการบริหารจัดการ แต่สิ่งเหล่านี้ ไม่มีใครนำไปใช้ หรือเป็นเพราะถูกสตางค์ ไม่มีเงินทอน ใช่หรือไม่ จึงชอบสร้างโรงบำบัดน้ำเสียกัน+++++++++++++++++++++Submit "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านทรงสอนให้เรียนรู้แล้วต้องเรียนรู้ให้หมด" to แชร์ไปที่ Facebook Submit "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านทรงสอนให้เรียนรู้แล้วต้องเรียนรู้ให้หมด" to แชร์ไปที่ Twitter Submit "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านทรงสอนให้เรียนรู้แล้วต้องเรียนรู้ให้หมด" to แชร์ไปที่ Printerest

Comments

  1. สัญลักษณ์ของ lungyai1123
    อืมครับใช่ครอง กับ ปกครอง มันต่างกันลิบลับเลยที่เดียว
    มันก็ลักษณะเป้นผู้ดูแล แต่ปราศจากซึ่งอำนาจที่จะทำอะไร
    โดยการบังคับข่มขู่หรือขู่เข็ญเป็นไม่มีเลย

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL: