มักน้องสาวหมู่

ในหลวงของแผ่นดิน....

Rate this Entry


ในหลวงของแผ่นดิน....

มีหลักฐานบันทึกไว้ว่า...ระหว่างช่วงพุทธศักราช ๒๕๑๒ - ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในที่ต่าง ๆ รวมระยะทางที่เสด็จพระราชดำเนินยาวไกลกว่าหนึ่งแสนกิโลเมตร และหลังจากนั้นยังเสด็จพระราชดำเนินติดต่อกันอีกร่วม ๑๐ ปี ทั้งนี้เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรของพระองค์ จึงกล่าวได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เดินทางยาวไกลที่สุดพระองค์หนึ่งของโลก

"และภาพที่ทุกคนสำนึกในพระจริยวัตรอันงดงามที่ปฏิบัติต่อประชาชนของพระองค์ก็คือ...ทรงประทับนั่งพับเพียบ หรือประทับนั่งราบกับพื้นดิน โดยไม่เคยที่จะทรงถือพระองค์"

ด้วยพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ...

Submit "ในหลวงของแผ่นดิน...." to แชร์ไปที่ Facebook Submit "ในหลวงของแผ่นดิน...." to แชร์ไปที่ Twitter Submit "ในหลวงของแผ่นดิน...." to แชร์ไปที่ Printerest

แท็ก: ไม่มี แก้ไข Tags คำค้นหา
Categories
Uncategorized

Comments

 1. สัญลักษณ์ของ lungyai1123


  ในหลวงของแผ่นดิน...

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่พัทลุง ในปี ๒๕๑๓ ซึ่งมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ปฏิบัติการรุนแรงที่สุดในเวลานั้น ทางกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอให้ทรงรอให้สถานการณ์ดีขึ้นเสียก่อน

  พระองค์ทรงตรัสว่า...ราษฎรเขาเสี่ยงภัยยิ่งกว่าเราหลายเท่า เพราะเขาต้องกินอยู่ที่นั่นเขายังอยู่ได้ แล้วเราจะขลาดแม้แต่จะไปเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของเขาเชียวหรือ คนเราจะอยู่สุขสบายแต่คนเดียวไม่ได้ ถ้าคนที่อยู่ล้อมรอบมีความทุกข์ยาก ควรต้องแบ่งเบาความทุกข์ยากของเขาบ้าง ตามกำลังและความสามารถเท่าที่จะทำได้...

  ด้วยพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ..

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL: