มักน้องสาวหมู่

"ครูช่างของแผ่นดิน"

Rate this Entry"ครูช่างของแผ่นดิน"


นับเป็นบุญของชาวไทยยิ่งนักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของชาวกรุงเทพฯ เรื่องปัญหาจราจรอย่างถ่องแท้ ดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2538 ความว่า
"การที่จราจรคับคั่งนี้ เป็นปัญหายุ่งยาก และขอพูด คือประชาชนเดือดร้อน ประชาชนจะไปทำงานต้องเสียเวลาบนถนน ระหว่าง 2-10 ชั่วโมง ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของบุคคลด้อยลงไป"

ตัวอย่างโครงการพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาจราจรมีดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรัชดาภิเษก
2. โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนรัชดาภิเษก
3. โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ (สายบางกอกน้อย)
4. โครงการปรับปรุงขยายผิวการจราจรหน้ากรมประชาสัมพันธ์เดิม และรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
5. โครงการขยายสะพานผ่านฟ้าลีลาศ และโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานมัฆวานรังสรรค์
6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณถนนพระราม 9
7. โครงข่ายจตุรทิศตะวันตก-ตะวันออก
8. โครงการถนนคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี

หมายเหตุ (รูปล่าง):
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชหัตถเลขาแผนผังแนวสะพานพระราม 8 และทรงให้กรุงเทพมหานครรับไปศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของการก่อสร้างสะพาน เพื่อคลี่คลายวิกฤตจราจรบริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนีฝั่งธนบุรี ต่อเนื่องไปยังถนนราชดำเนิน ฝั่งพระนคร


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เครดิต : ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์

Submit ""ครูช่างของแผ่นดิน"" to แชร์ไปที่ Facebook Submit ""ครูช่างของแผ่นดิน"" to แชร์ไปที่ Twitter Submit ""ครูช่างของแผ่นดิน"" to แชร์ไปที่ Printerest

แท็ก: ไม่มี แก้ไข Tags คำค้นหา
Categories
Uncategorized

Comments

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL: