มักน้องสาวหมู่

การใช้ธูปอย่างไร ให้ถูกต้อง

Rate this Entry"ใช้ธูปอย่างไร ให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมความเชื่อ"

การใช้ธูปอย่างไร ให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมความเชื่อ
ธูป 1 ดอก ไหว้..พ เจ้าที่ วิญญาณธรรมดา
ธูป 3 ดอก ใช้บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ธูป 4 ดอก ใช้บูชาส่งเสริมในเรื่องดวงชะตา
ธูป 5 ดอก ใช้ บูชารัชกาลที่ 5 ธาตุทั้งห้า หรือทิศทั้งห้า พระภูมิ ครูบาร์อาจารย์
ธูป 6 ดอกใช้บูชาเทพนพเคราะห์เทพพระอาทิตย์
ธูป 8 ดอก บูชาเทพนพเคราะห์คือพระอังคาร และพระราหู
ธูป 9 ดอก ใช้บูชา พระพุทธคุณทั้งเก้า และพระเทพารักษ์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธ์
ธูป 10 ดอก ใช้บูชาเทพนพเคราะห์พระเสาร์
ธูป 11 ดอกใช้ขอเรื่องเร่งด่วนและขอทำพิธีห้ามฝนให้ผ่าน
ธูป 12 ดอก บุชากำลังพระราหูหรือไหว้ราหู
ธูป 15 ดอก ใช้บูชาเทพนพเคราะห์เทพพระจันทร์
ธูป 16 ดอก บูชาเทพชั้นครู ไหว้พระพรหม
ธูป 17ดอกใช้บูชาเทพนพเคราะห์เทพพระพุธ
ธูป 19 ดอก บูชาเทพนพเคราะห์เทพพฤหัสบดี
ธูป 21 ดอก บูชาเทพนพเคราะห์พระศุกร์
ธูป 36 ดอก เททองหลอมพระไหว้ขอเรื่องเร่งด่วน
ธูป 39 ดอก ไหว้ขอเรื่องเร่งด่วนและพิธีกรรมบางพิธี
ธูป 108 ดอก บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า และสวดเสริมดวงชะตาในพิธีใหญ่ๆ ของไหว้ หรือของที่ใช้บรวงสรวงใหญ่ๆ หรือจะไหว้ศาล ไหว้เทพเทวา

Submit "การใช้ธูปอย่างไร ให้ถูกต้อง" to แชร์ไปที่ Facebook Submit "การใช้ธูปอย่างไร ให้ถูกต้อง" to แชร์ไปที่ Twitter Submit "การใช้ธูปอย่างไร ให้ถูกต้อง" to แชร์ไปที่ Printerest

แท็ก: ไม่มี แก้ไข Tags คำค้นหา
Categories
Uncategorized

Comments

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL: