บ้านเรือนเคียงกัน แอบมองทุกวันเลยเชียว....

 1. นิติกรน้อย
  เรื่องนี้เกิดขึ้นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองนครฯคับ
  เรื่องมีอยู่ว่า คุณส้มกับคุณสวย ปลูกบ้านเรือนอยู่ติดกัน คุณส้มปลูกต้นมะม่วงไว้ริมรั้วที่ติดกับบ้านคุณสวย เมื่อต้นมะม่วงออกผล และผลมะม่วงหล่นลงในที่ดินของคุณสวย คุณสวยได้เอามะม่วงไปทำมะม่วงน้ำปลาหวาน โดยคุณสวยได้ตัดกิ่งมะม่วงที่ยื่นเข้ามาในที่ดินของตนด้วย อีกทั้งได้ตัดรากของต้นมะม่วงที่รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของคุณสวยด้วย เมื่อคุณส้มทราบเรื่องก็ได้ไปฟ้องเรียกค่าเสียหาย คุณสวยต้องรับผิดหรือไม่ครับ
  เรื่องนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับ
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา ๑๓๔๗ เจ้าของที่ดินอาจตัดรากไม้ซึ่งรุกเข้ามาจากที่ดินติดต่อและเอาไว้เสีย ถ้ากิ่งไม้ยื่นล้ำเข้ามา เมื่อเจ้าของที่ดินได้บอกผู้ครอบครองที่ดินติดต่อให้ตัดภายในเวลาอันสมควรแล้ว แต่ผู้นั้นไม่ตัด ท่านว่าเจ้าของที่ดินตัดเอาเสียได้
  มาตรา ๑๓๔๘ ดอกผลแห่งต้นไม้ที่หล่นตามธรรมดาลงในที่ดินติดต่อแปลงใด ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นดอกผลของที่ดินแปลงนั้น
  เรื่องที่หนึ่ง การที่คุณสวยตัดรากต้นมะม่วงของคุณส้มที่รุกล้ำเข้ามาในที่ดินของตน คุณสวยสามารถที่จะทำได้ครับ ไม่มีความผิด
  เรื่องที่สอง การตัดกิ่งไม้ของผู้อื่นที่ยื่นเข้าไปในที่ดินของตน ย่อมสามารถที่จะกระทำได้ แต่ต้องบอกให้เจ้าของต้นไม้ที่ยื่นเข้ามาตัดเสียก่อน ถ้าเจ้าของไม่ตัดจึงจะสามารถตัดได้
  กรณีนี้คุณสวย ไม่ได้บอกให้คุณส้มตัดกิ่งมะม่วงที่ยื่นเข้ามาในบ้านของคุณสวยแต่อย่างใด คุณสวยจึงต้องรับผิดต่อคุณส้มครับ
  เรื่องที่สาม การที่ผลมะม่วงหล่นลงไปในที่ดินของคุณสวย ถือว่าผลมะม่วงเป็นของคุณสวย(เฉพาะกรณีที่ผลมะม่วงหล่นลงตามธรรมชาติไม่รวมกรณีที่คนทำให้หล่น)แต่ถ้าคุณส้มนำสืบได้ว่าผลมะม่วงนั้นเป็นของคุณส้ม คุณสวยก็ต้องคืนมะม่วงให้กับคุณส้มไปครับ
  สรุปแล้วก็ให้สามัคคีกันไว้นะครับบ้านเรือนใกล้กัน(ฮักแพงกันไว้คือข้าวเหนียวปั้นแก่น อย่าซะเพแตกม่างคือน้ำถืกข้าวเหนียวเด้อครับ)c06:c06:
 2. บ่าวตั้ม
  บ่าวตั้ม
  เอาตัดสิน...........................................................................................................
กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2