เกี่ยวก้อยบ้านมหา "อาสาพัฒนาเพื่อน้อง" 23-25 ตุลาคม 2552

 1. เจ้าซายน้อย
  เจ้าซายน้อย
  เกี่ยวก้อยบ้านมหา "อาสาพัฒนาเพื่อน้อง"
  วันที่ 23-25 ตุลาคม 2552
  ณ โรงเรียนบ้านนาลึ่ง ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย


  "อาสาปลายฝนต้นหนาวนี้ เราอยากชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ มาร่วมด้วยช่วยกันซ่อมแซมทาสีโรงเรียน สร้างและปรับปรุงห้องน้ำ มอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและอื่นๆให้น้องๆกันนะครับ"

  เกี่ยวก้อยอาสา ร่วมกับคุณครูและน้องๆ โรงเรียนบ้านนาลึ่ง อ.นาแห้ว จ.เลย
  จัดกิจกรรมดีๆ "อาสาพัฒนาเพื่อน้อง" ในวันที่ 23-25 ตุลาคม 2552 โดยจะมีการทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ครับ
  1.ซ่อมแซมปะผุหลังคาโรงเรียนที่ผุกร่อนแตกสลายที่เป็นสังกะสีและกระเบื้อง
  2.ทาสีอาคารเรียนและห้องเรียนให้น้องๆ
  3.ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำที่มีอยู่เดิมของน้องๆให้ดูดีสะอาดหูสะอาดตา
  4.เพิ่มจำนวนห้องน้ำให้น้องๆอีก4ห้อง ชาย2 หญิง2
  5.ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน โดยการช่วยกันปลูกต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น รวมทั้งไม้ผล
  6.มอบเครื่องคอมพ์พิวเตอร์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาให้น้องๆ
  7.สอนให้น้องๆรู้จักการพึ่งพาตนเอง และด้านอื่นๆ
  กิจกรรมในครั้งนี้มีความประสงค์เพื่อจะจัดเป็นกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ โดยผ่านขบวนการค่ายเพื่อการพัฒนาโรงเรียน ปรับปรุงห้องอาคารเรียน ห้องน้ำ ภูมิทัศน์ และเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้น้องในถิ่นไกล โดยเป็นกลุ่มอาสาสมัครอิสระกลุ่มเล็กๆ มีใจอาสาที่จะทำคุณประโยชน์กับสังคมและส่วนรวม ถือเป็นการทำบุญที่สร้างสรรค์และตรงตามความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครสามารถทำได้หลากหลาย เนื่องจากพบว่าในประเทศไทยมีกลุ่มคนมากมายที่ดำเนินงานกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม แต่ยังขาดอาสาสมัครเพื่อเข้ามาเติมเต็มงานให้เกิดมรรคผลต่อสังคมได้มากขึ้น ทั้งกลุ่มองค์กรอิสระ มูลนิธิ กลุ่มเยาวชน การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมผ่านกิจกรรมอาสาจึงเป็นถือเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นวัตถุประสงค์หลักในการร่วมกันทำประโยชน์ในสังคม ตลอดจนเป็นการสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครกับคนในชุมชน
  กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ เพื่อที่จะก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมผลักดันการทำงานอาสาสมัครในสังคมไทยให้แพร่หลาย ขยายแนวความคิดเหล่านี้ไปสู่กลุ่มคนต่างๆ ที่เกิดจากการรวมตัวกันหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมทั้งเป็นการต่อยอดกิจกรรม สานสัมพันธ์กลุ่มคนอาสา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่เป็นผลกำไร เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีการแบ่งปันความสุขจากคนกลุ่มหนึ่งสู่คนอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นการเติมเต็มสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ และยกระดับจิตใจของอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้กลายเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมต่างๆ ในโครงการนี้จึงมุ่งเน้นที่การเรียนรู้เปิดใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันของกลุ่มคน เพื่อให้เกิดเป็นการต่อยอด ตอกย้ำเรื่องการทำกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคมต่อไป รวมถึงการให้น้องๆ ในถิ่นไกลได้ตระหนักถึงความปรารถนาดีของคนในสังคมในด้านที่ดี อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้การศึกษาในท้องถิ่นชนบทห่างไกลให้ดียิ่งขึ้น  กำหนดการ
  พฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2552
  22.00 น.-----รวมพลคนอาสาที่ลานเอนกประสงค์ข้างทะเลสาป อิมแพค เมืองทองธานี
  22.30 น.-----ออกเดินทางสู่โรงเรียนบ้านนาลึ่ง ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย


  ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2552
  8.00 น.-----ถึงศูนย์โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว จ.เลย(เซาเมื่อยกันก่อน)
  9.00 น.-----วางแผนเตรียมงานอีกครั้งหนึ่ง
  11.00 น.----เดินทางสู่โรงเรียนบ้านนาลึ่ง
  12.00 น.----กล่าวต้อนรับ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้นำชุมชน/รับประทานอาหารร่วมกัน
  14.00 น.----เริ่มงาน และแบ่งกลุ่ม/ เก็บข้าวของ/อื่นๆ
  18.00-19.00 น.----ล้อมวงกินข้าวเย็น
  19.30-21.00 น.----ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านจากน้องๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับชาวบ้าน
  21.30 น.----เหนื่อยนัก พักเอาแรงก่อน

  เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2552
  06.30 น.-----ล้างหน้าล้างตา ยืดเส้นยืดสาย
  07.30 น.-----เติมพลังอาหารเช้า
  09.00 น.-----ปฏิบัติการ ลุยทำกิจกรรม /ปลูกต้นไม้/ทาสีอาคารเรียน/สร้างห้องน้ำ
  12.00 น.-----อาหารเที่ยง
  13.00 น.-----เฮ็ดเวียกต่อ
  18.00-19.00 น.----กินข้าวแลง
  19.30-21.30 น.----กิจกรรมมินิคอนเสิร์ตอีหยังกะว่าไป
  22.00 น.-----เหนื่อยนัก ก็พักก่อน(อีกครา)

  อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2552
  6.30 น.-----ล้างหน้าล้างตา ยืดเส้นยืดสาย
  7.30 น.-----เติมพลังอาหารเช้า
  9.00 น.-----ลุยกิจกรรมต่อ (ที่เหลือก็เก็บของเตรียมกลับ)
  12.00 น.----กินข้าวเที่ยง
  13.30 น.----ร่ำลาน้องๆคุณครู และชาวบ้าน
  14.00 น.----แวะเที่ยว (หม่องได๋กะว่าไป จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) / เดินทางกลับสู่กรุงเทพ และต่างจังหวัดโดยสวัสดิภาพ


  หมายเหตุ ระยะเวลาและแผนกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


  ร่วมด้วยช่วยบริจาค
  - สิ่งของบริจาคให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านนาลึ่ง เช่น สมุด หนังสือ ปากกา อุปกรณ์กีฬาฯ
  - สมทบเงินช่วยเหลือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอิฐ ค่าปูน กระเบื้อง สังกะสี
  หมายเหตุ หรือรวบรวมให้ทางทีมงานไปรับด้วยตัวเอง  การเตรียมตัวอาสาสมัคร
  กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องตากแดดบ้างไม่ตากแดดบ้าง และก้มๆเงยๆ งกๆเงิ่นๆ เงอะๆงะๆ งึกๆงักๆ อยู่ตลอดเวลา ในกรณีที่อาสาทำไม่ไหวสามารถหยุดพักเป็นช่วงๆได้ครับ สำหรับผู้เฒ่าอย่าฝืนครับเดี๋ยวสิเป็นลม งานนี้เราจะมีน้องๆในโรงเรียน และชาวบ้านมาช่วยรับรองบ่มีคำว่าเหงาครับ
  -ของใช้ส่วนตัว และยาประจำตัว
  -อุปกรณ์การนอน เช่น ถุงนอน ผ้าห่ม เราจะนอนรวมกันที่โรงเรียน
  -อุปกรณ์กันแดด เช่น หมวก ครีมกันแดด เสื้อแขนยาว...แล้วแต่
  -เสื้อผ้า/ชุดที่เลอะเปอะเปื้อนได้ ไม่แน่ใจว่าเราจะไปเจอฝนหรือเปล่า ยังไงเตรียมเสื้อกันฝนไปด้วยก็ดีนะครับ
  -กลางคืนยุงน่าจะเยอะ เตรียมยาทากันยุงไปด้วยนะครับ...(ยุงร้ายกว่าเสือ ระวังไว้) หึหึ
  -ต้องเป็นคนอยู่ง่าย กินง่าย สำหรับอาหารทางชาวบ้านจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ เป็นอาหารพื้นบ้าน เน้นผักและไม่รังเกียจปลาแดก
  -ความพร้อมของร่างกาย และจิตใจอาสา
  -ขอความร่วมมืออาสาไม่นุ่งสั้น ไม่ใส่เสื้อสายเดี่ยวเด้อครับ
  เราสร้างโอกาสร่วมกันในการพัฒนาสังคม  เจ้าซายน้อย
  ธุจ้า
 2. เซียนเมา
  เซียนเมา
  ด้วยความยินดีและเต็มใจ เอ้ามาซ่อยกันพี่น้อง (หากมีโอกาสจะไปด้วยตัวเอง)
 3. พล พระยาแล
  พล พระยาแล
  โอ้ วางแผนดีปานนี่ กลับมาแล้ว อย่าลืมมาวางแผนงานพาแลง 3 ให้นำเด้อบักหล่า เฮ็ดเป็นขั้นเป็นตอนดีคัก โอ้ เพิ่งคิดได้ วันที่ 24 ตุลาคม หลานสาวอ้ายแต่งงานตั๊วะหล่าหวัดใด๋อ่ะ เป็นลูกพี่สาว อ้ายหย่ำข้าวป้อนตั้งแต่น่อย ๆ สิเฮ็ดจั่งใด๋น้อบาดเนี่ย อยากไปนำเด้ ๆ ๆ ๆ c06:
 4. ฝนหลวง
  ฝนหลวง
  เป็นกิจกรรมที่ดีครับ หนับหนุนๆ
 5. เเมงสะดิ้ง
  เเมงสะดิ้ง
  ขอ Zip code ของธนาคารกสิกรไทย ด้วยค่ะท่านซายน้อย
 6. ddt191
  ddt191
  เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ เลยนะคะ สนับสนุนค่ะ
 7. บ่าวจัย
  บ่าวจัย
  ใกล้ฮอดมื้อเด้อชายน้อยจั่งสิฮู้ว่าว่างรึบ่ว่างครับ อยากไปนำยุ สิเอาสันใหญ่ไน้หล่ะไปแบกซ่อย
 8. ธิดายาเย็น
  ธิดายาเย็น
  รับทราบจ้า..เป็นโครงการที่ดีและน่าสนับสนุนจ้า...ร่วมด้วยช่วยกัน..c06:
 9. หนุ่มเหงาคนไกลบ้าน
  รับทราบครับเจ้าชายน้อยอ้ายกะให้คนทางบ้านโอนเงินเข้าบัญชีเอาเด้ออยู่นี้ทำอิหยั่งบ่อเป็นดอกครับอิอิ
 10. สาวทองแพง
  สาวทองแพง
  :l- รับทราบจ้าอ้ายเจ้าซายน้อย
  ใกล้ๆมื่อสิส่งข่าวใหม่เด้อจ้า
กำลังแสดงผล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 32
Bookmarks