บ้านหวาง

 1. ชัย หมอแคน
  ชัย หมอแคน
  "โครงการบ้านหวาง" ชื่อโครงการฟังดูแล้วแปลกหูสำหรับคนทั่วไป โครงการบ้านหวางเป็นโครงการที่เกิดขึ้น โดยเน้นการปฏิบัติในหมู่บ้าน ชุมชน มุ่งส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน โดยมุ่งเป้าหมายไปที่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปลอดภัย บ้านเมืองสะอาด ปราศจากโรคภัย และรู้จักใช้วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่น ทดแทนวัสดุจากภายนอกชุมชนหรือหมู่บ้าน หรือกล่าวได้ว่า เป็นการนำทุนทางสังคมที่มีอยู่ในหมู่บ้านนั้นๆ นำออกมาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง

  ในภาษาถิ่นใต้ คำว่า หวาง หมายถึงสว่างไสว ปลอดโปร่ง โล่งอก สิ้นสุด หมดภาระ ฯลฯ แต่คำว่า หวาง เป็นภาษาพื้นบ้านของภาคอีสาน เป็นอาการแสดงความรู้สึก "สะหวะสะหวาง" หมายถึงสุขกายสบายใจ แจ่มใส ปลอดโปร่ง สบายตาน่าอยู่น่าอาศัย และพึ่งพากันเอง ซึ่งมีความหมายคล้ายๆ กับความหมายของภาษาถิ่นใต้โดยยึดแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการแก้ปัญหาความยากจนของพี่น้องในชุมชน "การซื้อผักมารับประทานหมายถึงการดูถูกตัวเอง เพราะเราเป็นเกษตรกร เมื่อเป็นเกษตรกรแล้วยังซื้อผัก ถือว่าเป็นการดูถูกตัวเองอย่างยิ่ง โดยนำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้ โดยใช้อธรรมปราบอธรรม เช่น ยางรถยนต์เก่าซึ่งเป็นอธรรม มันเป็นมลพิษ เป็นบ่อเกิดของยุงลาย นำมาดัดแปลงเป็นกระถางยางรถยนต์ เพื่อปลูกพืชผัก ซึ่งนั่นเท่ากับเป็นการปราบความ"ยากจน" ซึ่งเป็นอธรรมนั่นเอง"
  โครงการบ้านหวางคือกิจกรรมหนึ่งของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เป็นกิจกรรมที่ให้ประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันคิดร่วมกันทำในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ คนในหมู่บ้านมีความสามัคคี อันได้แก่การช่วยกันทำความสะอาดหมู่บ้านทุกซอกทุกมุม ช่วยกันปลูกผักปลอดสารในกระถางรถยนต์ตามถนนภายในหมู่บ้านให้เป็นผักสาธรณะ เป็นต้น
  และนี่คือการนำมาปรับใช้ในสำนักงานของผมเอง ครับพี่น้อง ผักอาจจะไม่งามด้วยปุ๋ยเคมี แต่รับรองปลอดสารพิษแน่นอน

  ฝีมือผมเอง
 2. สาวเกษตร
  สาวเกษตร
  :กg- สุดยอดจ้าผักเพิ่นงามอิหลีงามแบบอินทรีย์เนาะจ้า
  แต่กะงามจ้า เป็นโครงการที่ดีอีหลีเด้อจ้า
  ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่นำมาเผยแพร่ให้พี่น้องเฮาได้ฮู้จักและนำไปประยุกต์ใช้ได้
  สามารถเฮ็ดได้ทุกบ้านทุกครัวเรือนเด้อจ้า บ่ต้องพึ่งสารเคมีปุ๋ยอินทรีย์กะปลูกผักไว้กินได้เด้อจ้า
  มื้อหน้ากะอย่าลืมแนวดีๆมาเว่าสู่พี่น้องฟังอีกแน่เด้อจ้า
กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
Bookmarks