หน้าสอง(วัดพระแก้ว)

 1. สาวหล่อ
  (พระศรีรัตนเจดีย์)
  สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ 2398 มีเจดีย์เล็กอยู่ภายในประดิษฐานพระบรมธาตุในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ประดับกระเบื่องสีทองทั่งองค์พระเจดีย์
  (พระมณฑป)
  สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นที่ประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบับทองตู้พระไตรปิฎกประดับมุกฝีมือวิจิตรสวยงามยิ่ง นอกจากนี้ ยังมีสถาปัตยกรรมทรงไทยและการประดับตกแต่งบริเวณสถานทีอย่างวิจิตรพิสดาร โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรดิ์ บนผนังพระระเบียงที่โอบล้อมบริเวณวัดทั้ง 4 ด้าน
  (สถานที่ตั่ง)บริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กำลังแสดงผล 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
Bookmarks