ดอกไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์จ้า

 1. ฅนไร้หัวใจ
  ฅนไร้หัวใจ
  ต้นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์ และดอกไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์
  การกำหนดให้ไม้ชนิดใดเป็นไม้ประจำจังหวัด เป็นเรื่องของจังหวัดนั้นๆ จะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่า การกำหนดชนิดต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ประจำหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีการกำหนดเฉพาะในระดับจังหวัด สำหรับจังหวัดสุรินทร์ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ “ต้นกันเกรา” เป็นต้นไม้ประจำจังหวัด “ดอกกันเกรา” เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด
  ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ มีต้นกันเกรา ขึ้นกระจายอยู่โดยทั่วไป ดอกกันเกราก็จะบานส่งกลิ่นหอมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนชาวสุรินทร์ จะนำดอกกันเกรามาร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอ


  ดังเพลง "ปกาสตราว" นั่นแล....
กำลังแสดงผล 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1
Bookmarks