หวัดดีครับ สนใจภาษาอังกฤษ ทั้งคำพูด เขียน และ ฟัง

 1. maanoy
  maanoy
  อยากให้แนะนำบ้างสักคนเพราะว่าทำงานด้านก่อสร้าง เจ้านายญี่ปุ่น พูดภาษาอังกฤษ ฟังไม่ค่อยออก
  อยากถามว่า -การต่อเติมอาคารใช้ภาษาอังกฤษคำไหนครับ
  -การยื่นแบบขออุญาตเขต ใช้ ภาษาอังกฤษศัพท์พูดว่าอย่างไร
  -ข้อมูลหน้างานจริง ใช้ศัพท์คำไหน
  และอยากได้คำศัพท์สนทนาโต้ตอบง่าย
  ครับ ขอบพระคุณอย่าสูง
กำลังแสดงผล 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1