การอ่านค่ามิตเตอร์วัดแสง

 1. บ่าวกันต์
  บ่าวกันต์  มิเตอร์วัดแสงของกล้องจะแตกต่างไปจากมิเตอร์หรือ บรรดาเครื่องมือวัดหลายๆ ชนิดที่เราคุ้นเคย ตาชั่ง วัดแล้วได้ค่าเป็นขีด เป็นกิโลกรัม ก็ว่ากันไป ปรอทก็ ออกมาเป็นฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียส ค่าที่วัดได้ก็ดูแล้ว ไม่ต้องมาติดใจสงสัยอะไร แต่กับมิเตอร์วัดแสงของ กล้อง ค่าที่วัดได้นั้นจะออกมาเป็นสองค่าคือ ความเร็ว ชัตเตอร์ กับ รูรับแสง
 2. บ่าวกันต์
  บ่าวกันต์
  คุณสามารถทดลองการทำงานของระบบวัดแสงได้โดย เปิดสวิทช์กล้องให้พร้อมทำงาน เลือกโหมดการทำงาน ของกล้องเป็น Auto หรือจะเป็น P, Tv, Av ก็ไม่ผิดกติกา จากนั้นเล็งกล้องไปยังสิ่งรอบๆ ตัว กดปุ่มชัตเตอร์ลงไป ครึ่งหนึ่งเพื่อให้กล้องปรับโฟกัสและวัดแสง สิ่งที่คุณจะ เห็นบนจอแอลซีดีหรือช่องมองภาพจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ แสงก็คือ

  Shutter Speed ตัวเลขแสดงความเร็วชัตเตอร์ ลองเล็ง กล้องไปทางวัตถุที่สว่าง ความเร็วชัตเตอร์จะสูง แต่ถ้า เล็งไปทางที่มีแสงสว่างน้อยความเร็วชัตเตอร์ก็จะต่ำลง

  Apeture ตัวเลขแสดงค่ารูรับแสง ค่านี้จะเปลี่ยนเมื่อใช้ โหมดอัตโนมัติหรือโหมด Tv (กล้อง Canon) หรือ S (ใน กล้อง Nikon) ซึ่งกล้องจะปรับค่ารูรับแสงให้สัมพันธ์กับ ความเร็วชัตเตอร์ที่คุณเลือก
 3. บ่าวกันต์
  บ่าวกันต์
  Exposure Compensation สเกลชดเชยแสง ในตัวอย่าง นี้ก็คือขีดที่มีตัวเลข ด้านหนึงเป็นบวก อีกด้านเป็นลบ (สัญลักษณ์อาจแตกต่างกัน กล้องบาง รุ่นใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเลข หรือใช้สัญลักษณ์เป็นเข็มชี้ คุณจึงควรดูคู่มือของกล้องประกอบ) ค่าบวกแสดงว่าแสง สว่างมากเกินไป ค่าลบแสดงว่าแสงน้อย แล้วจะรู้ได้ อย่างไรว่าค่าเป็นบวกหรือลบ ในภาพตัวอย่างนี้ก็ดูจาก เครื่องหมายขีดที่อยู่ด้านล่างของสเกล
 4. บ่าวกันต์
  บ่าวกันต์
  Exposure Level สเกลชดเชยแสงเปรียบเสมือนตาชั่ง คุณจะต้องคอยดูน้ำหนักให้สมดุลย์ ในภาพตัวอย่างด้าน บนจะเห็นขีดอันล่างอยู่ตรงกลาง นั่นหมายถึงค่าแสงที่สม ดุลย์ ไม่หนักไปทางบวกจนภาพสว่างไป หรือหนักมาทาง ลบจนภาพมืด
  การปรับให้ขีดหรือเข็มชี้มาอยู่ตรงกลางของสเกลชดเชย แสง ทำได้โดยปรับความเร็วชัตเตอร์หรือค่ารูรับแสง ในกรณีที่ใช้โหมด Auto คุณจะเห็นว่ากล้องจะปรับเข็มชี้ มาอยู่ตรงกลางให้เอง แต่ถ้าเป็นโหมดอื่น เช่น Tv, Av, M คุณต้องปรับความเร็วชัตเตอร์หรือรูรับแสง เพื่อให้ เข็มชี้มาอยู่ตรงกลาง ถ้าเข็มชี้ไปอยู่ทางลบก็ต้องลดความ เร็วชัตเตอร์ลง ถ้าเข็มชี้อยู่ทางบวก ก็ต้องเพิ่มความเร็ว ชัตเตอร์ให้สูงขึ้น สำหรับเทคนิคและวิธีใช้ก็ต้องคอยติด ตามเนื้อหาเพิ่มเติม
 5. ทิดแหล่
  ทิดแหล่
  ขอบคุณครับ
กำลังแสดงผล 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5