ร้อยเอ็ด เพชรอิสาน

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอม

ของเก่ากะม่วนได๋พี่น้อง

"ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญชัยบึงงาม. เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดี สตรีโสภา. ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บุญผะเหวด"

หัวข้อการสนทนาในกลุ่มสังคม

  • ตอบกลับ 1
  ดอกหญ้า
  16-05-2011 13:40 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 2
  Notto
  18-11-2010 10:25 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 1
  นายพิณแคน
  22-10-2010 12:45 ไปที่กระทู้สุดท้าย
 1. หวัดดีครับ

  กระทู้โดย mod_zi
  • ตอบกลับ 34
  ภูเบตร์
  04-05-2010 19:09 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 20
  กะเม็งสะเร็น
  10-09-2009 19:36 ไปที่กระทู้สุดท้าย
แสดงการสนทนาจาก 10 ใน 12