บูชามหาเทพ

เป็นเกร็ดความรู้ในการบูชา การสวดมนต์ขอพรจากทวยเทพ
ซึ่งหากจะให้ได้ผลดีตามที่ปรารถนา ให้หมั่นทำความดีประกอบด้วยเสมอการทำบุญ ทำทาน เอื้อเฟื้อต่อมนุษย์และสรรพสัตว์
ก็ย่อมทำให้คำขอนั้น ผ่านการพิจารณาจากองค์เทพได้เร็วขึ้น ซึ่งถือเป็นความเชื่อและความศรัทธาของบุคคลเนาะค่ะ มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับองค์ได๋กะมาแลกเปลียนกันเด้อจ้า

หัวข้อการสนทนาในกลุ่มสังคม

กลุ่มนี้ไม่มีการสนทนา