คนอีสาน ณ.แปดริ้ว

ขอให้เป็นคนอีสานกะพอแล้วครับ
แตถ่าอยู่แถวๆฉะเชิงเทรา(แปดริ้ว) กะแฮงดีครับ
จะได่มา meeting กันได่ในบางโอกาสครับ

หัวข้อการสนทนาในกลุ่มสังคม

กลุ่มนี้ไม่มีการสนทนา