กลุ่มคนอิสานในแดนบูรพา

กลุ่มนี้ตั้งขึ้นเพื่อไว้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร
ถามข่าวคาวแล้วถามสารทุกข์สุขดิบกันให้คำปรึกษา
ส่งความคิดฮอดให้กันและกันตามปะสาคนบ้านเฮา
กะมีส่ำนี้แหละพี่น้อง มาๆๆมาเอาแนวขี้ค้านถะไว้ถ่าตื่นสวย เอิ๊กๆๆๆ

หัวข้อการสนทนาในกลุ่มสังคม

กลุ่มนี้ไม่มีการสนทนา