สำนึกรักบ้านเกิด(คึดฮอดบ้าน)

กลุ่มที่แสดงตนเองว่าเป็นคนไม่ลืมบ้านเกิดของตน แต่ก็ยังไม่ลืมตนว่าเป็นคน อีสานบ้านเดียวกัน

หากต้องการดูข้อความ คุณต้องเป็นสมาชิกกลุ่มมนี้ก่อน