บ้านมหา สารคาม

วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต ของหมู่เฮาชาวอิสาน เป็นรูปแบบเฉพาะ บ่มีไผคือแล่ว กะบ่คือไผ คือความรักสงบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สนุกสนาน สมัครสมานสามัคคี.....อยากให่เป็นจั๊งซี่ไปตลอดเด๊น๊อ...เฮ็ดจั๊งได๋ดีน๊อ

หัวข้อการสนทนาในกลุ่มสังคม

  • ตอบกลับ 0
  บ่าวหัวเขียง
  20-12-2013 10:18 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 0
  บ่าวหัวเขียง
  24-12-2012 16:50 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 0
  เขย ตระการ
  07-09-2012 11:35 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 0
  บ่าวหัวเขียง
  02-08-2012 15:02 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 0
  บ่าวหัวเขียง
  21-07-2012 14:05 ไปที่กระทู้สุดท้าย
แสดงการสนทนาจาก 10 ใน 25