"แฟนมวย 7 สี"

"มวยไทย" นับเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การไหว้ครู การเรียกชื่อกระบวนท่าต่างๆ

ล้วนเกี่ยวพันกับวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม และวิถีชีวิตของคนไทยทั้งสิ้น"
บ่าวกบินทร์ขอเชิญชวนพี่น้องบ้านมหา มาช่วยกันอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะอันสวยงามนี้ไว้ให้สืบอยู่ต่อไปตราบรุ่นลูกรุ่นหลาน.......

"หมัดหนักโคราช ฉลาดลพบุรี ท่าดีไชยา ไวกว่าท่าเสา'"

หัวข้อการสนทนาในกลุ่มสังคม

    • ตอบกลับ 0
    บ่าวหัวเขียง
    20-12-2013 10:15 ไปที่กระทู้สุดท้าย
แสดงการสนทนาจาก 10 ใน 42