กลุ่มคนเมืองเกินร้อย (101)

หวัดดี พี่ๆ อ้าย น้องทุกคนครับ ทุกภาค ทุกจังหวัดครับ ยินดีต้อนรับทุกผู้ทุกคนพี่น้องบ้านเฮาที่มาทำงานต่างบ้านต่างเมืองให้เบิ่งกันแลกัน ซอยเหลือเพิ่งพาอาศัยกัน มีพริกกินพริก มีเกลือกินเกลือ มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน คนอีสานบ้านเฮาบ่ทิ่มกันครับ โบราณเพิ่นกะหยังว่า "ฮักกันไว้ ดีกว่า ซังกัน" เพิ่นว่า ไผอยู่ร้อยเอ็ดแหน่ครับมาตุ้มมาโฮมกันเด้อ
จากผม อ้ายต่วง น้องต่วง

หัวข้อสนทนาในกลุ่มสังคม: กลุ่มคนเมืองเกินร้อย (101)

Showing Discussions 21 to 24 of 24