คนศรีสะเกษ

หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าวหอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี
จ.ศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ประชาชนส่วนมากมีอาชีพทำนาและปลูกผัก
มีความเป็นอยู่แบบสงบรักสันติ ช่วยเหลือพึงพาอาศัยกันเหมือนเป็นญาติพี่น้อง
อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดยโสธร และร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดต่อประเทศกัมพูชา โดยมีเทือกเขาดงรัก เป็นแนวกั้นเขตแดน
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดสุรินทร์

การปกครอง

จังหวัดศรีสะเกษมีเนื้อที่ประมาณ 8,839 ตร.กม. แบ่งเขตการปกครองออกเป็น อำเภอเมือง อำเภอกันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอปรางค์กู่ อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอขุขันธ์ อำเภอราษีไศล อำเภอไพรบึง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอขุนหาญ อำเภอโนนคูณ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอศรีรัตนะ อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอวังหิน อำเภอภูสิงห์ อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และอำเภอศิลาลาด

หัวข้อการสนทนาในกลุ่มสังคม

 1. สวัสดีค่า

  กระทู้โดย phey yang
  • ตอบกลับ 5
  นู๋น้อย
  24-11-2010 14:33 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 3
  นู๋น้อย
  24-11-2010 14:30 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 1
  สหายพง
  05-11-2010 08:46 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 5
  phey yang
  25-02-2010 09:37 ไปที่กระทู้สุดท้าย
แสดงการสนทนาจาก 10 ใน 18