เกษตรพอเพียง อยู่แบบพอเพียง

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล เกษตรกรรม, เกษตรอินทรีย์, เกษตรทฤษฎีใหม่, เกษตรพื้นฐาน, เกษตรพอเพียง ตลอดจนรวมไปถึงองค์ความรู้ และภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม และพร้อมที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานเกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี

หัวข้อการสนทนาในกลุ่มสังคม

  • ตอบกลับ 0
  สหายภูพาน
  06-07-2012 11:53 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 1
  สาวเกษตร
  09-12-2010 19:44 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 1
  สาวเกษตร
  21-11-2010 21:48 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 0
  Baimon
  19-10-2010 09:52 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 1
  สาวเกษตร
  08-07-2010 19:57 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 1
  สาวเกษตร
  22-04-2010 16:11 ไปที่กระทู้สุดท้าย
แสดงการสนทนาจาก 10 ใน 19