ธรรมรักษาจิต วิปัสนากรรมฐาน

ภิกษุผู้มุ่งหวังในความเป็นสมณะ
ปรารถนาจะเป็นอยู่อย่างสบาย
ไม่ควรดูหมิ่นจีวร ข้าว และ น้ำ
ของสงฆ์
พึงเสพที่นอนที่นั่งตามมีตามได้
เหมือนงูและหนูขุดรูอยู่
พึงยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้
และพึงเจริญธรรมอย่างเอก
คือ"ความไม่ประมาท

หัวข้อการสนทนาในกลุ่มสังคม

  • ตอบกลับ 1
  บ่าวตั้ม
  06-05-2011 02:04 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 1
  บ่าวจ้ำ
  03-09-2010 06:59 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 0
  ญา ทิวาราช
  27-05-2010 16:44 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 0
  ญา ทิวาราช
  27-01-2010 15:46 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 0
  ญา ทิวาราช
  15-01-2010 19:25 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 0
  ญา ทิวาราช
  17-12-2009 14:53 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 0
  ญา ทิวาราช
  17-12-2009 14:32 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 0
  ญา ทิวาราช
  17-12-2009 14:21 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 0
  ญา ทิวาราช
  17-12-2009 14:19 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 0
  ญา ทิวาราช
  17-12-2009 14:17 ไปที่กระทู้สุดท้าย
แสดงการสนทนาจาก 10 ใน 20