ธรรมรักษาจิต วิปัสนากรรมฐาน

ภิกษุผู้มุ่งหวังในความเป็นสมณะ
ปรารถนาจะเป็นอยู่อย่างสบาย
ไม่ควรดูหมิ่นจีวร ข้าว และ น้ำ
ของสงฆ์
พึงเสพที่นอนที่นั่งตามมีตามได้
เหมือนงูและหนูขุดรูอยู่
พึงยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้
และพึงเจริญธรรมอย่างเอก
คือ"ความไม่ประมาท

หัวข้อสนทนาในกลุ่มสังคม: ธรรมรักษาจิต วิปัสนากรรมฐาน

  • ตอบกลับ 0
  ญา ทิวาราช
  17-12-2009 14:14 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 0
  ญา ทิวาราช
  17-12-2009 14:07 ไปที่กระทู้สุดท้าย
  • ตอบกลับ 0
  ญา ทิวาราช
  18-11-2009 12:10 ไปที่กระทู้สุดท้าย
Showing Discussions 11 to 20 of 20